KIK Cieszyn

Kapliczka "Wspomożenia skazańców"


Jednym z mało znanych a interesujących zabytków Cieszyna jest stara murowana kapliczka stojąca niepozornie na uboczu w pobliżu Dworca kolejowego. Nakryta jest drewnianym dachem. Okratowane zamknięcie kryje dużą figurę Chrystusa upadającego pod krzyżem. Według tradycji, to właśnie w tym miejscu zatrzymywali się w dawnych czasach skazańcy idący na śmierć. Ile wypowiedziano tu rozpaczliwych i gorących słów modlitwy? Ile wylano łez? Szczególne miejsce, skłaniające do zadumy...

Tymczasem otoczenie kapliczki nie sprzyja refleksjom. Wokół pełno śmieci, a w pobliżu ruchliwy parking. Sama zaś kapliczka, choć nie tak dawno oddana po konserwacji, juz mocno zniszczona - tynk porysowany a dach dziurawy. Zatroskani o ten szczególny obiekt, podjęliśmy działanie...
 

Klub Inteligencji Katolickiej
w Cieszynie
Pl. Dominikański 2
43 -400 Cieszyn

Cieszyn, dnia 8 kwietnia 2003 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna
Dział Ochrony Zabytków
Cieszyn, Rynek

Przy ul. Czarny Chodnik, pod wiaduktem przechodzącym nad torami kolejowymi, znajduje się stara, zabytkowa kapliczka. Obecnie otoczenie kapliczki służy jako miejsce spotkań pijaków, którzy zanieczyszczają i profanują ten obiekt sakralny i jego otoczenie. Ściany kapliczki pokryte są szpecącymi graffiti.

Ze względu na wartość zabytkową i kultową kapliczki wskazana jest zmiana jej usytuowania. Prosimy o rozważenie przeniesienia kapliczki na inne miejsce - np. na skwer przed cmentarzem komunalnym.

W imieniu członków klubu i zarządu
podpisali
H. Pelucha i T. Niwiński

Odpowiedź Pana Burmistrza:

Burmistrz Miasta
Cieszyna

SRM/P/7328/42/03

Cieszyn, 2003.05.14.

Klub Inteligencji Katolickiej
Pl. Dominikański 2
43 -400 Cieszyn

W nawiązaniu do państwa pisma z dnia 8.04.2003r. w sprawie przeniesienia zabytkowej kapliczki położonej przy ul. Czarny Chodnik, pod wiaduktem drogowym przechodzącym nad terenem kolejowym, po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji archiwalnej uprzejmie informuję, że obecnie jest ona zlokalizowana na gruncie będącym własnością Gminy Cieszyn, na obszarze działania Parafii Katolickiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.

Dziękując za zainteresowanie się sprawą informuję, że w możliwie krótkim czasie, w bieżącym roku wykonany zostanie bieżący remont kapliczki ze środków miejskich

Do rozważenia pozostaje zmiana lokalizacji kapliczki. W tej sprawie poczynię ustalenia z ks. kanonikiem Henrykiem Satławą, proboszczem Katolickiej Parafii pw. św. Marii Magdaleny.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
dr inż. Bogdan Ficek

Deklaracja Rady Gminy:

Na spotkaniu z Radą Miasta w dniu 22.09.2003 r. Pan Burmistrz Bogdan Ficek złożył obietnicę, iż jeszcze w tym roku nastąpi remont wspomnianego zabytku oraz zostanie on ogrodzony, by uchronić go przed czynnikami dewastacyjnymi. Ze względu na historyczny walor umiejscowienia kapliczki nie zostanie ona przeniesiona na inne miejsce, lecz docelowo planowane jest - w bliskiej przyszłości - utworzenie na tym terenie ścieżki kulturowo - spacerowej, co wpłynie na zmianę otoczenia obiektu sakralnego!

Będziemy wspierać poczynania Władz Gminy, a o rezultatach współpracy informować...


Powrót