KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2000


[Skład Zarządu] [Aktualny stan klubu] [Przebieg działalności] ["Historia cieszyńskich kościołów"]
[Spotkania prezesów] [Działania programowe] [Informacje o działalności Klubu]

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 lutego 2000 r. wybrano Zarząd w następującym składzie:

 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Molęda - sekretarz
 • Krystyna Teper - skarbnik
 • Aleksandra Liszka - sekretarz

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 54 osoby. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

 • 2 osoby zmarły
 • 2 osoby zmieniły miejsce zamieszkania
 • 6 osób doszło

Przebieg działalności

 • 6 stycznia - Udział w "Spotkaniu środowiska nauczycielskiego", - w Auli Katolickiego Liceum w Cieszynie, na którym ogłoszono wyniki Konkursu dla nauczycieli na najlepszy artykuł za rok szkolny 1998/99:
  • nagrodzone artykuły omówili ich autorzy;
  • ogłoszono kolejną edycję Konkursu.
  Organizatorami tego spotkania byli:
  • Wspólnota Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum;
  • Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra";
  • Klub Inteligencji Katolickiej.

 • 22 stycznia - Udział w "Koncercie kolęd" w wykonaniu studentów Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (kościół pw. św. Krzyża), a następnie Zorganizowanie "Spotkania opłatkowego" dla członków KIK-u.

 • 17 lutego - "Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze"

 • 3 marca - Czynny udział w liturgii Mszy św. pierwszopiątkowej w kościele pw. św. Marii Magdaleny

 • 13 ÷ 15 marca - Zorganizowanie "Rekolekcji Wielkopostnych" w kościele pw. św. Krzyża (prowadzący: O. Dobromił Witold Beker - franciszkanin). Członkowie KIK-u brali czynny udział w liturgii Mszy św. w poszczególnych dniach rekolekcji.

 • 24÷25 marca - Udział p. Aleksandry Liszki i p. Henryki Pelucha w konferencji nt. "Pastoralny i społeczno-kulturowy wymiar ekumenizmu", która miała miejsce w gmachu Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej - zorganizowanej przez ks. dr Józefa Budniaka.

 • Uroczystość3 Maja
  • uczestniczenie we Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny;
  • udział w festynie rekreacyjno-patriotycznym zorganizowanym przez nauczycieli Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie.

 • 10 czerwca - Zorganizowanie wyjazdu 29 osób na XX Ogólnopolską Pielgrzymkę Klubów Inteligencji Katolickiej
  na Jasną Górę. Przewodnikiem duchowym był ks. Marian Fres - kapelan KIK-u.

 • 3 lipca - Udział we Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Krzyża z okazji Imienin ks. Mariana Fresa.

 • 7 lipca - Udział we Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Marii Magdaleny w intetencji ks. proboszcza Henryka Satławy z okazji Urodzin.

 • 27 lipca - Pomoc w zorganizowaniu festynu parafialnego ku czci św. Marii Magdaleny. Cel festynu: fundusz stypendialny Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Cieszynie.

 • 3 września - Uroczystości odpustowe ku czci św. Melchiora Grodzieckiego
  • udział w "międzynarodowej" procesji, która wiodła przez granicę polsko-czeską;
  • udział we Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie.

 • 29 września ÷ 1 października - Zorganizowanie rekolekcji w Brennej - w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im św. Jadwigi Śląskiej:
  • udział we Mszy św. celebrowanej przez trzech kapłanów: ks. dr Józefa Budniaka, ks. Mariana Fresa kapelana KIK-u i O. jezuitę Zbigniewa Gubałę z Zaolzia;
  • udział we Mszy św. w kościele pw. św. Melchiora Grodzieckiego w Brennej-Lachy;
  • czynny udział w liturgii Mszy św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego; rekolekcje poprowadził: ks. dr Józef Budniak (uczestniczyły 34 osoby).

 • 15 października - Zorganizowanie wyjazdu na wystawę malarstwa p. Stefanii Bojdy w Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa w Ustroniu. Spotkanie z malarką. Uczestniczenie we Mszy św. w kościele jubileuszowym św. Klemensa w Ustroniu.

 • 24 listopada - Zorganizowanie "Spotkania porekolekcyjnego" z ks. dr. Józefem Budniakem w Domu Spotkań Duszpasterskich w Cieszynie.

 • 9 grudnia - Pielgrzymka do Pierśćca. 26 osób wzięło udział we Mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja oraz w nabożeństwie. Dzieje miejscowości Pierściec przedstawił ks. Jerzy Horzela - proboszcz tamtejszej parafii. Przewodnikiem duchowym był ks. Marian Fres.

"Historia cieszyńskich kościołów"

To cykl wykładów prowadzonych w poszczególnych świątyniach przez dr Janusza Spyrę i mgr Mariusza Makowskiego od marca do grudnia (wg harmonogramu), zorganizowanych przez "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" i Klub Inteligencji Katolickiej pod patronatem księdza dziekana prałata Andrzeja Rdesta.


Spotkania prezesów

 • Udział w spotkaniu prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze w Częstochowie w dniu 10 czerwca, obecna p. prezes Henryka Pelucha.
 • Wyjazd p. Aleksandry Liszki na obchody XX-lecia KIK-u w Nowym Sączu - połączone ze spotkaniem prezesów (w dniach 17-19 listopada).

Działania programowe

 • Pierwszy piątek miesiąca - Dyżur Zarządu KIK-u na probostwie - godz. 16.30.
 • Udział we Mszy św. I-piątkowej dla Stowarzyszeń parafialnych - w kościele pw. św. Marii Magdaleny - godz. 18.00.
 • Drugi piątek miesiąca - Zebranie Zarządu - godz. 16.30 (było 8 zebrań).
 • Comiesięczne spotkania członków Klubu Inteligencji Katolickiej na organizowanych imprezach.
 • Z inicjatywy Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej organizowane są nabożeństwa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego - w 2-gi wtorek miesiąca o godz. 9.30 po Mszy św. w kościele pw. św. Krzyża. Prowadzi je ks. Marian Fres - kapelan KIK-u.

Informacje o działalności Klubu

 • Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
  • pw. św. Marii Magdaleny
  • pw. św. Krzyża
  • pw. św. Trójcy
  • pw. św. Jerzego
  • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice
  • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska
  • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek
  • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów
  • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna
  • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek
 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

Sprawozdanie zatwierdzone zostało na posiedzeniu Zarządu KIK-u w dniu 16 lutego 2001 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha

Powrót