KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2001


[Skład Zarządu] [Aktualny stan klubu] [Przebieg działalności]
[Spotkania prezesów] [Działania programowe] [Informacje o działalności Klubu]

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 lutego 2000 r. wybrano Zarząd w następującym składzie:

 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Molęda - sekretarz
 • Krystyna Teper - skarbnik
 • Aleksandra Liszka - sekretarz

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 58 osób. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

 • 1 osoba zmarła
 • 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania
 • 6 osób doszło

Przebieg działalności

 • 25 stycznia - Udział w "Spotkaniu środowiska nauczycielskiego", na którym ogłoszono wyniki Konkursu dla nauczycieli na najlepszy artykuł za rok szkolny 1999/2000.

 • 27 stycznia - Zorganizowanie Spotkania opłatkowego dla członków KIK-u.

 • 2 lutego - Czynny udział w liturgii Mszy św. pierwszopiątkowej w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

 • 24 lutego - Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 • 8 - 9 - 10 marca - Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych w kościele pw. św. Krzyża;
  prowadzący: ks. Marian Fres – kapelan KIK-u.
  Członkowie KIK-u brali czynny udział w liturgii Mszy św. w poszczególnych dniach rekolekcji.

 • 6 kwietnia - Udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Cieszyna.

 • 20 kwietnia - Zorganizowanie prelekcji z przeźroczami nt. „Śląski wynalazca z Bierów – Józef Bożek”.
  Prowadzący p. Tadeusz Wojtoń – Społeczny Opiekun Zabytków.

 • 27 kwietnia - Zorganizowanie wyjazdu członków Zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku – Białej.

 • Uroczystości Święta 3 Maja
  • uczestniczenie w uroczystej Mszy świętej odprawionej z okazji Jubileuszu 20 lat kapłaństwa ks. Mariana Fresa
   – kapelana KIK-u w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 24 maja - Zorganizowanie prelekcji z przeźroczami nt. „Współczesne dowody świadczące o prawdziwości Całunu Turyńskiego”, prowadząca: lek. med. Renata Pelucha – Mentel.

 • 1 – 3 czerwca - Udział prezes Henryki Pelucha w sesji naukowej pt. „z Duchem Świętym w Nowe Tysiąclecie” – w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

 • 6 czerwca - Zorganizowanie spotkania Prezesów naszego Klubu z ks. bp Tadeuszem Rakoczym – w Bielsku-Białej

 • 9 czerwca - Zorganizowanie wyjazdu 27 osób na Jasną Górę – przewodnik duchowy – ks. Marian Fres

 • 22 czerwca - Zorganizowanie wyjazdu Prezesów KIK-u do Bielska, celem dokonania dalszych uzupełnień rejestracji naszego Klubu

 • 1 lipca - Udział w uroczystej Mszy św. odprawionej z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Karola Bardonia, w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 3 lipca - Czynny udział w liturgii Mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Krzyża z okazji Imienin ks. Mariana Fresa

 • 3 - 4 - 5 sierpnia - Zorganizowanie rekolekcji w Brennej w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. Św. Jadwigi Śląskiej:
  • udział we Mszy św. celebrowanej przez dwóch kapłanów:
   O. jezuitę Zbigniewa Gubałę z Zaolzia
   i ks. Mariana Fresa – kapelana KIK-u
  • udział we Mszy św. w kościele p.w. św. Melchiora Grodzieckiego w Brennej – Lachy
  • Rekolekcje przeprowadził O. Zbigniew Gubała

 • 2 września - Udział we Mszy św. odpustowej ku czci św. Melchiora Grodzieckiego w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 28 - 29 - 30 września - Zorganizowanie obchodów Jubileuszu 20-lecia naszego Klubu

 • 5 października - Czynny udział w liturgii Mszy św. 1-piątkowej w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 14 października - Udział członków KIK-u w spotkaniu z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym w kościele Św. Trójcy
  – razem z innymi Stowarzyszeniami

 • 23 listopada - Prelekcja z przeźroczami nt „Pielgrzymka do Rzymu – zorganizowana przez ks. Józefa Daucha
  1-go kapelana KIK-u” – prowadząca p. Maria Grzybek

 • 13 - 14 - 15 grudnia - Rekolekcje adwentowe – prowadzący: o. Teodor – gwardian


Spotkania prezesów

 • Udział w spotkaniu prezesów KIK-ów połączonym z obchodami 20-lecia Tatrzańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Zakopanem – 19-20-21 października – obecna: prezes Henryka Pelucha

Działania programowe

 • Zebrania Zarządu (było 8 zebrań)
 • Comiesięczne spotkania członków KIK-u na organizowanych imprezach
 • Udział w pierwszopiątkowych Mszach świętych – dla Stowarzyszeń parafialnych
  w kościele p.w. św. Marii Magdaleny o godz. 18.00
 • Udział we Mszy świętej – o godz. 9.00 w 2-gi wtorek miesiąca oraz w nabożeństwie ku czci św. Melchiora Grodzieckiego w kościele Św. Krzyża; prowadzi je ks. Marian Fres - kapelan  KIK-u
 • Zainicjowano spotkania w kawiarence u oo. Franciszkanów
  – w 2-gi poniedziałek każdego miesiąca od godz. 17.00 – przy kawie lub herbacie

Informacje o działalności Klubu

 • Informacje o działalności Klubu umieszczane są w gablotach cieszyńskich kościołów.
 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 8 lutego 2002 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha

Powrót