KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2002


[Aktualny stan klubu] [Przebieg działalności]
[Działania programowe] [Informacje o działalności Klubu]

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 56 osób.

Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

 • 1 osoba została wypisana na własną prośbę (ze względu na zły stan zdrowia)
 • 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania

Przebieg działalności

 • 14 stycznia – Spotkanie członków Klubu – w „piwniczce” OO. Franciszkanów (II-gi poniedziałek)

 • 18 stycznia – Udział członków Klubu w spotkaniu z Radnymi miasta  Cieszyna i z Marszałkiem Sejmiku Śląskiego dr Janem Olbrychtem

 • 26 stycznia – Zorganizowanie „Spotkania opłatkowego” dla członków KIK-u z udziałem : „zespołu wokalnego” nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie

 • 13-14-15 lutego – Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych w kościele Św. Trójcy;
  prowadzący: o. Henryk Skórski – salezjanin,
  zaproszeni goście: Kuba Abrahamowicz – aktor, oraz Józef Broda z Koniakowa – muzyk

 • 23 lutego – Walne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem Burmistrza dr Bogdana Ficka i Radnymi miasta Cieszyna

 • Udział: w „Kręgu biblijnym” organizowanym w piwniczce OO. Franciszkanów
  prowadzący: o. Dobromił – franciszkanin
  • 8 kwietnia – II poniedziałek
  • 22 kwietnia – IV poniedziałek
  • 27 maja – IV poniedziałek
  • 10 czerwca – II poniedziałek
  • 24 czerwca – IV poniedziałek.


 • 17-18-19 maja – Zorganizowanie rekolekcji w Brennej,
  prowadził O. Teodor – gwardian OO. Franciszkanów

 • Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu „Wspólnoty dla Cieszyna”
  • 27 maja i 29 lipca – przed wyborami do Samorządu
  • 28 października – po wyborach do Samorządu


 • Udział we Mszach św.:
  • 7 lipca – z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. Teodora Olesia (kościół św. Marii Magdaleny)
  • 14 lipca – z okazji rocznicy urodzin ks. proboszcza Henryka Satławy (kościół św. Marii Magdaleny)
  • 9 sierpnia – w intencji ks. Mariana Fresa kapelana KIK-u – odchodzącego do parafii Św. Anny w Nierodzimiu (kościół Św. Krzyża)
  • 29 września – z okazji I-ej rocznicy poświęcenia figurki Św. Melchiora Grodzieckiego – włączenie się do liturgii Mszy św.
  • 8 października – z okazji 5-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej (kościół św. Marii Magdaleny) – przekazaliśmy 100 zł jako ofiarę na Mszy św.


 • Udział w „Kręgu biblijnym” – organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny - sala Matki Bożej Cieszyńskiej
  prowadzący: ks. Andrzej Żmudka – kapelan KIK-u
  • 26 września – IV czwartek
  • 24 października – IV czwartek
  • 28 listopada – IV czwartek


 • 28 czerwca – Udział p. Tadeusza Kurdziela w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 • 22 września – Udział p. Eugenii Koziak, p. Heleny Siedlak i p. Tadeusza Kurdziela w IV-tym Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Bielsku – Białej

 • 15 października – Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w sesji naukowej w Filii Uniw. Śl. w Cieszynie nt. „Życie i działalność ks. Rudolfa Tomanka. W trosce o zachowanie tożsamości religijnej i kulturowej Śląska Cieszyńskiego”.

 • 7 listopada – Udział p. Aleksandry Liszki, p. Henryki Pelucha, p. Tadeusza Niwińskiego, p. Tadeusza Kurdziela w spotkaniu Stowarzyszenia Inteligencji Chrześcijańskiej, w sali konferencyjnej Kościoła ewang. – augsburskiego Na Niwach w Czeskim Cieszynie.
  Prelegent – Marszałek Senatu – Andrzej Stelmachowski przedst. referat nt. „Kluby Inteligencji Katolickiej w Polsce”

 • 11 listopada – Spotkanie prezesów KIK-u Henryki Pelucha i dr Tadeusza Niwińskiego z ks. proboszczem Henrykiem Satławą

 • 16 listopada – Udział p. Anny Abdank – Kozubskiej, p. Henryki Pelucha, p. Tadeusza Niwińskiego, w koncercie na rzecz „Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty” – w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie

 • 2-3-4 grudnia – Zorganizowanie wspólnie z Hospicjum Rekolekcji adwentowych – w kościele Św. Krzyża oraz agapy po rekolekcjach – w piwniczce OO. Franciszkanów.
  Prowadzący: ks. Alojzy Binda.

 • 14 grudnia – Zorganizowanie „Dnia Skupienia” w kościele Św. Anny w Ustroniu – Nierodzimiu – z udziałem ks. Andrzeja Żmudki – kapelana KIK-u

 • Z powodu małej ilości zgłoszeń nie zrealizowano wyjazdu do Częstochowy 1 czerwca – na spotkanie Klubów Inteligencji Katolickiej.

 • Nie zorganizowano pielgrzymki do Zakopanego.


Działania programowe

 • Zebrania Zarządu: (odbyło się 5 zebrań)
 • Comiesięczne spotkania członków Klubu :
  • od stycznia w piwniczce OO. Franciszkanów,
  • od września – na probostwie św. Marii Magdaleny
 • włączenie się członków Klubu do Mszy św. – w II-gi wtorek miesiąca i do na nabożeństwa ku czci Św. Melchiora Grodzieckiego – w kościele Św. Krzyża

Informacje o działalności Klubu

 • Informacje o działalności Klubu umieszczane są w gablotach cieszyńskich kościołów.
 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 13 luty 2003 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha

Powrót