KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2003


[Aktualny stan klubu] [Spotkania] [Przebieg działalności]
[Działania programowe] [Informacje o działalności Klubu]

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym dnia 22 lutego 2003 r. wybrano Zarząd w nast. składzie:

  Henryka Pelucha – prezes
  Tadeusz Niwiński – wiceprezes
  Jadwiga Żebrok – sekretarz
  Apolonia Wypich – skarbnik
  Helena Siedlak – członek
  Tadeusz Kurdziel – członek
  Witold Ratajczak – członek

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 56 osób.

Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

 • 1 osoba została wypisana na własną prośbę (z powodu złego stanu zdrowia)
 • 1 osoba wstąpiła do Klubu

Przebieg działalności

 • 15 stycznia – Zorganizowanie „Spotkania opłatkowego” dla członków KIK-u z wyświetlaniem przeźroczy
  pt. „Europa mniej znana” – przez ks. dr Andrzeja Kozubskiego.

 • 22 lutego – Walne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem: ks. Andrzeja Żmudki – kapelana,
  ks. Proboszcza Henryka Satławy i pani Marty Kawulok – v-ce przewodn. Rady Miejskiej

 • 3 marca – Udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40-godz. nabożeństwa
  – prowadzenie P. Jadwiga Żebrok

 • 24-25-26 marca – Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych w kościele Św. Św. Krzyża:
  prowadzący – ks. dr Marek Studenski
  Afisze o rekolekcjach dostarczono do cieszyńskich szpitali i szkół

 • 19 kwietnia – w Wielką Sobotę – udział w adoracji przy Bożym Grobie – prow. p. Jadwiga Żebrok

 • 10–11 maja – Udział p. Heleny Siedlak i prezes Henryki Pelucha w seminarium
  nt. „Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” w Konstancinie – Jeziorna

 • 23–25 maja – Rekolekcje dla członków i sympatyków KIK-u w Brennej:
  prowadzący ks. Andrzej Żmudka – kapelan.
  Temat : „Duch Święty”

 • Udział: w „Kręgu biblijnym” organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny o godz. 16.15.
  Prowadzący: kapelan ks. Andrzej Żmudka
  • 20 luty – III czwartek
  • 10 kwietnia – II poniedziałek

  • 15 maja – III czwartek

  • 12 czerwca – II czwartek • Udział we Mszach św.:

  • 15 lipca – z okazji rocznicy urodzin ks. proboszcza Henryka Satławy (kościół św. Marii Magdaleny)
  • 7 września – z okazji odpustu ku czci św. Melchiora Grodzieckiego – przekazano 100 zł jako ofiarę na cele stypendialne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie
  • 12 października – udział p. Heleny Siedlak, p. Apolonii Wypich, p. Henryki Pelucha, p. Tadeusza Niwińskiego, p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w zbiórce pieniężnej na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z okazji Dnia Papieskiego
  • 18 października – w dniu św. Łukasza Msza św. za lekarzy w kościele Św. Marii Magdaleny
  • 20 października – w dniu św. Jana Kantego Msza św. za nauczycieli w kościele Św. Marii Magdaleny
  • 26 października – udział p. Heleny Siedlak, p. Apolonii Wypich, p. Henryki Pelucha p. Tadeusza Kurdziela
   i p. Witolda Ratajczaka w akcji „wypominki za zmarłych”
  • 24 listopada – Msza św. w intencji kapelana ks. Andrzeja Żmudki – z okazji Imienin


 • Udział w „Kręgu biblijnym” – organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny - sala Matki Bożej Cieszyńskiej
  prowadzący: ks. Andrzej Żmudka – kapelan.
  • 29 września – Temat spotkania: „Kazanie na górze” (M 5, 1-48)
  • 27 października – Temat spotkania: „Miłosierdzie” (Łk 15, 8-32)
  • 28 listopada – Temat spotkania: „Jan Chrzciciel” (Łk 3, 1-22)


 • 20 września – Zorganizowanie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej i Bielan z udziałem ks. Andrzeja Żmudki
  – kapelana

 • 25 września – Wyjazd prezes Henryki Pelucha do Sądu Rejestracyjnego w Bielsku – Białej w celu oddania dokumentacji rejestracji Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 • 18 i 20 października – Zorganizowanie uroczystości z okazji dnia św. Łukasza i św. Jana Kantego.
  Przygotowanie życzeń dla lekarzy i nauczycieli oraz zaproszeń do udziału we Mszach św. i spotkaniach.

 • 8 – 9 listopada – Udział prezes Henryki Pelucha w obchodach 130-lecia Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie

 • 16–17–18 grudnia – Zorganizowanie Rekolekcji adwentowych – w kościele Św. Krzyża,
  prowadzący: ks. dr Andrzej Mojżeszko – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie
  Afisze o rekolekcjach dostarczono do cieszyńskich szpitali i szkół.
  Po pierwszym dniu rekolekcji zorganizowano spotkanie w piwniczce OO. Franciszkanów.

 • 23 grudnia – Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w „spotkaniu opłatkowym” przedstawicieli stowarzyszeń działających przy parafii św. Marii Magdaleny


Spotkania

 • 20 stycznia – Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu Rady Miejskiej w Cieszynie, którego tematem był plan pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2003 r.
 • 28 marca – Spotkanie prezesów Henryki Pelucha i Tadeusza Niwińskiego z ks. Proboszczem w sprawie zabezpieczenia kapliczki stojącej pod wiaduktem przy ul. Czarny chodnik
 • 8 kwietnia – Przekazanie przez p. prezes Henrykę Pelucha i p. Witolda Ratajczaka pisma burmistrzowi miasta Cieszyna w sprawie w/w kapliczki
 • 23 czerwca – Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu Rady Miejskiej w Cieszynie – podsumowanie pracy Rady Miejskiej
 • 3 lipca – Spotkanie prezesów Henryki Pelucha i Tadeusza Niwińskiego z ks. Proboszczem w sprawie Dnia Papieskiego
 • 22 września – Udział prezesów Henryki Pelucha i Tadeusza Niwińskiego w spotkaniu zorganizowanym przez ks. Proboszcza z Radą Miejską – w sprawie przywrócenia własności nieruchomości przy ul. Głębokiej 3 na rzecz Stowarzyszenia „Dziedzictwa”
 • 27 grudnia – Spotkanie prezes Henryki Pelucha z ks. Proboszczem – omówienie spraw bieżących

Działania programowe

 • Zebrania Zarządu – odbyło się 9 zebrań z udziałem kapelana ks. Andrzeja Żmudki
 • comiesięczne spotkania na „Kręgu biblijnym”
  odbywające się w sali Matki Bożej Cieszyńskiej na parafii św. Marii Magdaleny:
  • od lutego do czerwca – o godz. 16.15
  • od września do listopada – po wieczornej Mszy św.

Informacje o działalności Klubu

 • Informacje o działalności Klubu umieszczane są w gablotach cieszyńskich kościołów.
 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

Dziękuję: P. Helenie Siedlak, P. Tadeuszowi Kurdzielowi i P. Witoldowi Ratajczakowi za dostarczenie do cieszyńskich szpitali i szkół afiszy o rekolekcjach oraz zaproszeń na uroczystości dnia św. Łukasza i św. Jana Kantego.
Dziękuję: P. Stanisławie Gaś za wykonanie zaproszeń dla lekarzy i nauczycieli i afiszu na rekolekcje adwentowe
Dziękuję: P. Stanisławie Gaś, P. Bronisławie Kloss, P. Marii Kierpiec, P. Wandzie Kałusowskiej, P. Elfrydzie Rosner,
P. Jadwidze Żebrok, P. Lucynie Kantor, P. Mieczysławie Czupryna, P. Irenie Rozbrój, P. Annie Pilch, P. Helenie Siedlak
- za pomoc w przygotowaniu organizowanych spotkań.
Dziękuję P. Jadwidze Żebrok za uświetnienie Mszy świętych grą na organach.
Dziękuję P. Aleksandrze Liszce i P. dr Tadeuszowi Niwińskiemu za czynny udział w liturgii Mszy św. w czasie rekolekcji.


Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 21 lutego 2004 roku.

prezes - Henryka Pelucha

Powrót