KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2004


[Aktualny stan klubu] [Spotkania] [Przebieg działalności]
[Działania programowe] [Informacje o działalności Klubu]

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 49 osób.

Od zeszłorocznego zebrania sprawozdawczego:

 • 3 osoby zmarły:
  śp. Maria Holeksa
  śp. Karol Branny
  śp. Maciej Pałasiński
 • sześciu osobom przyznano status członkostwa honorowego:
  P. Irena Andrzejewska
  P. Julia Gańcza
  P. Hildegarda Knopek
  P. Anna Szczawińska
  P. Edyta Szurowska
  p. Mieczysława Zuberek
 • 2 osoby wstąpiły:
  P. Mieczysława Kuczyńska
  P. Eugenia Kleszcz

Przebieg działalności

 • 25 stycznia – Zorganizowanie „Spotkania opłatkowego” dla członków i sympatyków Klubu z udziałem ks. Proboszcza Henryka Satławy i p. Katarzyny Ruckiej, która przedstawiła zwyczaje kolędnicze w Beskidach i zaprezentowała ludowe kolędy i pastorałki

 • 23 lutego – Udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40-godz. nabożeństwa przed środą popielcową prowadzenie : p. Eugenia Koziak, prezes Henryka Pelucha

 • 8 marca – Walne zebranie sprawozdawcze z udziałem ks. Andrzeja Żmudki – kapelana

 • 22 – 24 marca – Udział w Rekolekcjach wielkopostnych, które odbyły się w ramach rekolekcji parafialnych.
  Nauki dla lekarzy poprowadził w kościele Świętej Trójcy ks. Alojzy Binda, a nauki dla nauczycieli w kościele Świętego Krzyża – ks. Tadeusz Skrzypczyk. Plakaty z informacją o rekolekcjach wykonał ks. Andrzej Żmudka.
  Do poszczególnych szkół dostarczyli je p. Henryka Pelucha i p. Tadeusz Kurdziel, a do szpitali p. Witold Ratajczak.

 • 10 kwietnia – w Wielką Sobotę – udział w adoracji przy Bożym Grobie
  – prow. p. Jadwiga Żebrok, p. Henryka Pelucha

 • 21 – 23 maja – Rekolekcje zamknięte dla członków i sympatyków Klubu
  w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennej:
  prowadzący ks. Andrzej Żmudka – kapelan.

 • 19 czerwca – Zorganizowanie pielgrzymki do „Krakowa – Łagiewnik, Czernej i Paczółtowic”
  z udziałem : ks. Andrzeja Żmudki

 • 25 września – Uczestniczenie w pielgrzymce do „Krakowa – Łagiewnik, Bielan/k. Kęt, do Wilamowic”
  zorganizowanej przez cieszyńskie hospicjum; z udziałem : ks. Andrzeja Żmudki

 • 15 listopada – Zorganizowanie projekcji przeźroczy ks. dr Andrzeja Kozubskiego pt. „Chrześcijańska Europa”

 • 9 – 11 grudnia – Zorganizowanie Rekolekcji adwentowych w Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej
  – prowadzący: ks. dr Andrzej Kozubski.
  Afisz z informacją o rekolekcjach wykonała pani Stanisława Gaś

 • 23 grudnia – Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w „spotkaniu opłatkowym” przedstawicieli stowarzyszeń działających przy parafii św. Marii Magdaleny


 • Udział: w „Kręgu biblijnym” organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny – po wieczornej Mszy św.
  Prowadzący: kapelan ks. Andrzej Żmudka
  • 9 lutego – „Spotkanie Jezusa z Nikodemem” - (Jan 3, 1 – 21)
  • 1 marca – „Kuszenie na pustyni” – (Łk 4, 1 – 13)
  • 5 kwietnia – „Wieczernik” – (Jan 13 – 17, 1 – 26)
  • 10 maja – „Zesłanie Ducha Świętego” (Dz 2, 1 – 41)
  • 7 czerwca – „Chleb Żywy” – (Jan 6, 1 – 71)
  • 20 września – „Kazanie na górze” – (Mt 5, 17 – 26)
  • 25 października – „Ostatnia wieczerza” – (Mt 26, 17 – 35)

 • Udział we Mszach św. za członków Klubu – w I-y wtorek miesiąca w kościele Świętej Trójcy o godz. 17.00.
  Po Mszy św. było czuwanie modlitewne – prowadzenie : p. Jadwiga Żebrok:
  6.I, 3.II., 8.III., 6.IV., 4.V., 1.VI., 5.X., 7.XII.

 • Udział w pozostałych Mszach św.
  • 11 lipca – z okazji Urodzin i Imienin ks. Proboszcza Henryka Satławy
  • 10 września – w int. śp. Małgorzaty Fres
  • 10 października – we Mszy św. odpustowej z okazji 10 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej
  • 30 listopada – z okazji Imienin ks. Andrzeja Żmudki - kapelana
  • we Mszach św. I – piątkowych – wieczornych; w kościele parafialnym

 • Czuwania modlitewne
  • 15 października - Udział w modlitwie różańcowej w intencji papieża w związku z obchodami Dnia Papieskiego
   – w kościele parafialnym
   prowadzenie: p. Jadwiga Żebrok, p. Stanisława Gaś, p. Aleksandra Liszka, p. Henryka Pelucha
  • 4 listopada – Udział w czuwaniu modlitewnym Jerycho Różańcowe
   w int. wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy Polaków i narodów Europy – w kościele parafialnym
   prowadzenie: p. Apolonia Wypich, p. Aleksandra Liszka, p. Maria Kierpiec, p. Henryka Pelucha
  • 8 grudnia – Udział w nabożeństwie: „Godzina łaski dla Świata”
   z okazji Niepokalanego Poczęcia NMP – w kaplicy Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym
   prowadzenie: p. Jadwiga Żebrok
  • 11 grudnia – Udział w czuwaniu modlitewnym Jerycho Różańcowe – w kościele Świętego Krzyża
   prowadzenie: prezes Henryka Pelucha

 • Kwestowanie
  Udział członków Klubu:
  p. Apolonii Wypich, p. Aleksandry Liszka, p. Henryki Pelucha, p. Tadeusza Niwińskiego, p. Tadeusza Kurdziela
  w zbiórce pieniężnej w poszczególne niedziele po Mszy św. o godz. 12.00 przed kościołem parafialnym
  • 19 września – na rzecz poszkodowanych w Biesłanie
  • 10 października – na stypendia dla ubogiej młodzieży w ramach akcji „Dzieło III tysiąclecia”
  • 5 grudnia – dla potrzebujących na Wschodzie

Spotkania

 • 21 stycznia i 24 lutego – Spotkanie prezes Henryki Pelucha z ks. Proboszczem – omówienie spraw bieżących – zaproszenie na „Spotkanie opłatkowe” i Walne zebranie sprawozdawcze
 • 3 września i 21 września – Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu zorganizowanym przez ks. Proboszcza
  dla przedstawicieli stowarzyszeń w sprawie: odpustu ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, Dnia Papieskiego,
  obchodów 10 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej,
  150-lecia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 • 26 września – Udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu Rady Miejskiej w Cieszynie,
  którego tematem była realizacja programu wyborczego – po zakończeniu działania I połowy kadencji
 • 23 grudnia – Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w „spotkaniu opłatkowym”
  przedstawicieli stowarzyszeń działających przy parafii św. Marii Magdaleny

Działania programowe

 • Zebrania Zarządu – odbyło się 7 zebrań z udziałem kapelana ks. Andrzeja Żmudki
 • comiesięczne spotkania na „Kręgu biblijnym”
  po wieczornej Mszy św., odbywające się w sali Matki Bożej Cieszyńskiej na parafii św. Marii Magdaleny
 • comiesięczne Msze św. klubowe – w I-e wtorki miesiąca – w kościele Świętej Trójcy o godz. 17.00

Informacje o działalności Klubu

Umieszczane są w gablotach cieszyńskich kościołów oraz na naszej stronie internetowej.


Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 21 lutego 2005 roku.

prezes - Henryka Pelucha

Powrót