KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2005


[Aktualny stan klubu] [Spotkania] [Przebieg działalności] [Działania programowe]

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 39 osób.

Od zeszłorocznego zebrania sprawozdawczego:

 • 1 osoba zmarła:
  śp. Andrzej Ściskała
 • trzem osobom przyznano status członkostwa honorowego:
  P. Gabriela Podgórzańska – Kozyra
  P. Janina Szwanda
  P. Alojzy Tomica
 • sześć osób zrezygnowało:


Przebieg działalności

 • 24 stycznia – Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków Klubu z udziałem ks. kapelana Andrzeja Żmudki.

 • 8 lutego – Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40 – godzinnego nabożeństwa przed środą popielcową, prowadzonej przez Jadwigę Żebrok i Stanisławę Gaś.

 • 28 lutego – Walne zebranie sprawozdawcze z udziałem ks. kapelana Andrzeja Żmudki.

 • 18 marca – Udział w drodze krzyżowej ulicami Cieszyna.

 • 26 marca – Prowadzenie adoracji wielkosobotniej przy Bożym Grobie przez Stanisławę Gaś i Henrykę Pelucha.

 • 15 – 17 kwietnia – Rekolekcje zamknięte dla członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej
  w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej.
  Prowadzący – ks. Andrzej Żmudka.

 • 18 kwietnia – Zorganizowanie projekcji przeźroczy ks. dra Andrzeja Kozubskiego pt. „Barwy Egiptu”.

 • 9 – 11 września Pielgrzymka „ Śladami św. Melchiora Grodzieckiego” w 10 rocznicę jego kanonizacji.
  Trasa: Trnava – Esztergom – Budapeszt – Koszyce.
  Opiekun duchowy – ks. Stanisław Sadlik.


 • 5 listopada –Udział pani prezes Henryki Pelucha we mszy św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego
  w Bielsku – Białej z okazji jubileuszu 25 – lecia otrzymania sakry biskupiej przez  ks. bp. Janusza Zimniaka.

 • 19 listopada – Dzień skupienia w bazylice Matki Bożej we Frydku poprowadzony przez ks. kapelana Stanisława Sadlika.


 • Tematyka spotkań kręgu biblijnego prowadzonego przez ks. Andrzeja Żmudkę.
  • 21 lutego – Eucharystia
  • 20 czerwca – Refleksje z podróży do Ziemi Świętej.

 • Tematyka spotkań kręgu biblijnego prowadzonego przez ks. Stanisława Sadlika.
  • 21 października – Autor i czas powstania Ewangelii św. Marka.
  • 18 listopada – Treść i budowa Ewangelii św. Marka.

 • Tematyka spotkań poświęconych encyklikom Jana Pawła II.
  • 28 października – powstania pierwszej encykliki Jana Pawła II
  • 25 listopada – „O Bogu bogatym w miłosierdzie” – druga encyklika Jana Pawła II

 • Uczestnictwo we mszy za członków Klubu i ks. kapelana w każdy pierwszy wtorek miesiąca, poprzedzone modlitewnym czuwaniem w intencji kapłanów { 4 I., 1 II, 1 III, 5 IV, 10 V, 6 IX, 4 X }

 • Udział w czuwaniu modlitewnym za zmarłego Ojca Świętego w nocy z 6 na 7 kwietnia
  w kościele parafialnym w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

 • Uczestnictwo we mszach św. za zmarłego Ojca Świętego:
  • na cieszyńskim rynku – 7 kwietnia,
  • - w rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym
   { msza św. celebrowana przez ks. bp. Janusza Zimniaka} – 7 maja,
  • na Kaplicówce w Skoczowie w 10 rocznicę wizyty apostolskiej Jana Pawła II w diecezji bielsko – żywieckiej
   { msza św. odprawiona przez abp. Stanisława Dziwisza} – 22 maja,
  • w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny – 7 czerwca.
 • Uczestnictwo we mszach św. w szczególnych intencjach:
  • 7 lipca – z okazji 50 – tych urodzin ks. proboszcza Satławy,
  • 24 sierpnia – w związku z pożegnaniem ks. kapelana Andrzeja Żmudki,
  • 4 września – msza św. odpustowa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego,
  • 2 października – msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Cieszyńskiej,
  • 8 listopada – w intencji śp. ks. Jana Suchanka,
  • 4 grudnia – z okazji 25 – lecia działalności Oazy w naszej parafii,
  • 6 grudnia – w intencji śp. Gustawa Fresa
   (msza św. odprawiona w rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym).
 • Udział w wieczornych mszach św. pierwszopiątkowych w kościele parafialnym.

 • Czuwanie modlitewne w ramach „ Jerycha różańcowego”
  • 13 i 14 maja – prowadzenie: Stanisława Gaś, Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha,
  • 17 i 18 czerwca – prowadzenie: Stanisława Gaś, Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha,
  • 8 lipca – prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś, Henryka Pelucha,
  • 12 sierpnia - prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś,
  • 13 sierpnia – prowadzenie : Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha,
  • 7 października – prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś, Henryka Pelucha,
  • 4 listopada – prowadzenie: Henryka Pelucha,
  • 2 grudnia – prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha.

 • Kwestowanie członków Klubu Inteligencji Katolickiej w poszczególne niedziele po mszy św. w niedziele o godz. 12.00 przed kościołem parafialnym:
  • 7 stycznia – na rzecz poszkodowanych w Tajlandii,
  • 20 lutego – na misje (Brygida Matuszak, Tadeusz Kurdziel, Henryka Pelucha),
  • 24 kwietnia – na Radio Beskidzkie
   (Helena Siedlak, Apolonia Wypich, Tadeusz Niwiński, Henryka Pelucha),
  • 15 maja – na rzecz Kościoła za wschodnią granicą
   (Aleksandra Liszka, Henryka Pelucha, Tadeusz Kurdziel),
  • 30 października – na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Pakistanie
   (Aleksandra Liszka, Apolonia Wypich, Henryka Pelucha, Tadeusz Kurdziel),
  • 4 grudnia – na rzecz Kościoła za wschodnią granicą
   (Apolonia Wypich, Henryka Pelucha, Tadeusz Kurdziel).

Udział w spotkaniach i imprezach:

 • 2 czerwca – konferencja naukowa „ Aby byli jedno” – z okazji 10 – lecia encykliki Jana Pawła II „ Ut unum sint” (Stanisława Gaś),
 • 17 czerwca – spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych w sprawie przygotowania uroczystości odpustowych ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, które odbędą się 4 września br.
 • 2 września – zebranie zorganizowane przez ks. proboszcza Henryka Satławę dla przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych celem ustalenia harmonogramu spotkań poszczególnych grup; spotkania członków Klubu Inteligencji Katolickiej wyznaczono na każdy trzeci i czwarty piątek miesiąca, a poprowadzi je ks. kapelan Stanisław Sadlik,
 • 13 września – spotkanie z red. „ Gościa Niedzielnego”, p. Alicją Świeży – Sobel, celem podzielenia się wrażeniami z pielgrzymki na Słowację i Węgry { Maria Grzybek, Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha},

 • 16 października – wizyta u ks. Andrzeja Żmudki z okazji jego urodzin,
 • 26 listopada – spotkanie z ks. Andrzejem Żmudką z okazji jego imienin,
 • 3 grudnia – spotkanie prezesów H. Peluchy i T. Niwińskiego z ks. proboszczem celem omówienia spraw związanych z obchodami 25 – lecia Klubu,
 • 23 grudnia – udział Tadeusza Kurdziela i Witolda Ratajczaka w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych.

Działania programowe

 • Odbyły się 4 zebrania Zarządu.
 • Odbywały się spotkania kręgu biblijnego.
 • Zorganizowano spotkania na temat encyklik Jana Pawła II.
 • W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywały się klubowe msze św. w kościele Świętej Trójcy, a następnie w kościele św. Marii Magdaleny, poprzedzone czuwaniem modlitewnym.
 • Informacje o działalności Klubu umieszczane są w gablotach cieszyńskich kościołów oraz na stronie internetowej: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl/

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 9 grudnia 2005 roku.

prezes - Henryka Pelucha

Powrót