KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2006


[Aktualny stan klubu] [Spotkania] [Przebieg działalności] [Działania programowe]

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 39 osób.

Od zeszłorocznego zebrania sprawozdawczego:

 • dwie osoby zmarły
  śp. Tadeusz Kurdziel
  śp. Wanda Kałusowska
 • trzy osoby wstąpiły:
  P. Krystyna Piątek
  P. Stefania Tomala
  P. Marianna Tytko
 • jedna osóba zrezygnowała:


Przebieg działalności

 • 28 stycznia – Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków Klubu z udziałem ks. kapelana Stanisława Sadlika.

 • 27 lutego – Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40 – godzinnego nabożeństwa przed środą popielcową, prowadzonej przez P. Stanisławę Gaś i P. Henrykę Peluchę.

 • 11 marca – Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z udziałem ks. proboszcza Henryka Satławy i ks. kapelana Stanisława Sadlika.

 • 7 kwietnia – Udział w drodze krzyżowej ulicami miasta Cieszyna.

 • 14 kwietnia – Prowadzenie adoracji wielkopiątkowej w Ciemnicy przez p. Jadwigę Żebrok.

 • 15 kwietnia – Prowadzenie adoracji wielkosobotniej przy Bożym Grobie przez P. Mieczysławę Czupryna i P. Henrykę Pelucha.

 • 2 – 4 kwietnia – Rekolekcje zamknięte dla członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej
  w Pogórzu.
  Prowadzący – ks. Stanisław Sadlik.
  Temat rekolekcji:  „Wiara, nadzieja i miłość”.

 • 22 październikaJubileusz 25-lecia działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie

  Program obchodów:
  Ks. dr Andrzej Kozubski – wykład pt „W poszukiwaniu rodowodu człowieka: kreacja czy ewolucja?”
  Uroczysta Jubileuszowa Msza św.
  Ks. dr Manfred Deselaers - wykład pt „Teologia serca”


 • W ciągu roku odbyły się spotkania kręgu biblijnego prowadzonego przez ks. Stanisława Sadlika:
  • 17 lutego – Dane archeologiczne na temat Ewangelii św. Marka
  • 17 marca – Opis męki Pańskiej wg św. Marka
  • 21 kwietnia – Biblijne opisy Zmartwychwstania
  • 15 września – Czas powstania i autor Apokalipsy
  • 17 listopada – Apokaliptyczne listy do Kościołów
  • 15 grudnia – Apokaliptyczna wizja nieba

 • Również odbyły się spotkania poświęcone encyklikom Jana Pawła II i Benedykta XVI prowadzone także przez ks. Stanisława Sadlika:
  • 24 lutego – Encyklika o Duchu Świętym – Jana Pawła II
  • 24 marca – Encyklika Benedykta XVI – „Bóg jest Miłością”
  • 28 kwietnia – Encyklika Jana Pawła II – „Blask prawdy”
  • 19 maja – Encyklika Jana Pawła II – „Ewangelia życia”

 • Uczestnictwo we mszy św. za członków Klubu i ks. kapelana w każdy pierwszy wtorek miesiąca poprzedzone modlitewnym czuwaniem w intencji kapłanów w dniach 3.I, 7.II, 7.III, 4.IV, 5.IX, 3.X,.
  Szczególnymi były msze święte:

  2 maja w intencji ks. kapelana z okazji urodzin i imienin
  6 czerwca w intencji śp. Tadeusza Kurdziela
  5 grudnia w intencji śp. Wandy Kałusowskiej

 • Uczestnictwo we mszach św. w szczególnych intencjach:
  • 2 kwietnia – w kościele św. Marii Magdaleny w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,
  • 20 maja – w kościele św. Jerzego msza św. pogrzebowa za śp. pamięci Tadeusza Kurdziela – homilię wygłosił ks. kapelan,
  • 11 czerwca – w kościele św. Marii Magdaleny Msza św. prymicyjna ks. Bogusława Szwandy,
  • 20 czerwca – w kościele św. Krzyża Msza św. upamiętniająca jezuitę ks. Leopolda Szersznika celebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego,
  • 3 września – Msza św. odpustowa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie,
  • 8 października – Msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Cieszyńskiej,
  • 22 października – w kościele św. Marii Magdaleny uroczysta Msza św. z okazji srebrnego jubileuszu Klubu Inteligencji Katolickiej; przewodniczył ks. dr Manfred Deselaers; homilię wygłosił ks.dr Bogusław Steczek SJ,
  • 7 listopada – Święto Niepodległości ; msza św. za Ojczyznę, homilię wygłosił ks. Stanisław Sadlik,
  • 26 listopada – Uroczysta Msza św. w związku z Intronizacją Chrystusa Króla,
  • 6 grudnia – Msza św. odprawiona w rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym.
 • Udział w wieczornych mszach św. pierwszopiątkowych w kościele parafialnym.

 • Czuwanie modlitewne w ramach „ Jerycha różańcowego”
  • 7 stycznia – od 1300 do 1400
  • 4 lutego – od 1300 do 1400
  • 4 marca – od 1300 do 1400
  • 1 kwietnia – od 1300 do 1400
  • 5 maja – od 2200 do 2300
  • 7 lipca – od 2200 do 2300
  • 4 sierpnia – od 2200 do 2300
  • 1 września – od 2200 do 2300
  • 6 października – od 2200 do 2300
  • 3 listopada – od 2200 do 2300
  • 2 grudnia – od 1400 do 1500

  Wszystkim uczestnikom modlitwy Jerycha różańcowego składam serdeczne Bóg zapłać.

 • Kwestowanie członków Klubu Inteligencji Katolickiej w poszczególne niedziele przed kościołem parafialnym:
  • 12 marca – na misje,
  • 17 września – na Radio „Anioł Beskidów”,
  • 15 października – Dzień Papieski na fundusz stypendialny,
  • 10 grudnia – na rzecz Kościoła za wschodnią granicą ,
  • 15 czerwca – Boże Ciało : na odnowienie pomnika na Górnym Rynku,
  • 19 listopada – liczenie wiernych przed mszą świętą.
  Za udział w kwestowaniu oraz liczeniu wiernych dziękuję następującym członkom Klubu: Apolonii Wypich, Mieczysławie Czuprynie, Blance Kuczerze, Brygidzie Matuszak oraz dr Tadeuszowi Niwińskiemu.

Udział w spotkaniach i imprezach:

 • 28 marca – udział delegacji Klubu w składzie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś, Henryka Pelucha i Tadeusz Kurdziel w pierwszym Kongresie Akcji Katolickiej przy parafii św. Elżbiety,
 • 18 maja – spotkanie prezes Henryki Pelucha i p. Stanisławy Gaś z ks. prob. Ignacym Czaderem w Ośrodku Rekolekcyjnym w Pogórzu,
 • 29 maja – udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu w Ratuszu przed wyborami do samorzadów,
 • 17 czerwca – - spotkanie Henryki Pelucha i dr Tadeusza Niwińskiego wraz z małżonką z ks. prob. Karolem Tomalą w Zaborzu w celu zaproszenia Księdza do udziału w jubileuszu Klubu,
 • 8 września – - udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu zorganizowanym przez ks. Proboszcza dla przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych,
 • 12 września– - udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu w ratuszu w sprawie dalszych przygotowań do kampanii wyborczej Wspólnoty dla Cieszyna,
 • 9 października – - udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu Wspólnoty dla Cieszyna,
 • 23 grudnia – udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych.

Działania programowe

 • Odbyły się 4 zebrania Zarządu.
 • Odbywały się spotkania kręgu biblijnego.
 • Odbywały się spotkania na temat encyklik Jana Pawła II i Benedykta XVI.
 • W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywały się klubowe msze św.
 • Informacje o działalności Klubu umieszczane są w gablotach cieszyńskich kościołów oraz na stronie internetowej: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl/

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 24 marca 2007 roku.

prezes - Henryka Pelucha

Powrót