KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
za rok 2007


[Aktualny stan klubu] [Przebieg działalności] [Działania programowe]

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 38 osób.

Od zeszłorocznego zebrania sprawozdawczego:

 • odeszła śp. Janina Pałysińska

Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w roku 2007 przebiegała następująco:

 • 21 stycznia - Udział w nabożeństwie ekumenicznym w kościele Jezusowym w Cieszynie. Homilię wygłosił ks. Stanisław Sadlik.

 • 27 stycznia - Spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Klubu, połączone z pokazem przeźroczy na temat „W krainie Andersena” ks. dra Andrzeja Kozubskiego.

 • 19 lutego - Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40 – godzinnego nabożeństwa przed środą popielcową. Adorację prowadziły Henryka Pelucha i Blanka Kuczera

 • 24 marca - Walne zebranie sprawozdawcze z udziałem ks. kapelana Stanisława Sadlika.

 • 30 marca -– Udział w drodze krzyżowej ulicami miasta Cieszyna.

 • 6 kwietnia -– Prowadzenie adoracji wielkopiątkowej w Ciemnicy przez Henrykę Peluchę i Mieczysławę Czuprynę.

 • 7 kwietnia -– Prowadzenie adoracji wielkosobotniej przy Bożym Grobie przez Henrykę Peluchę i Eugenię Kleszcz.

 • 11 - 13 maja -– Rekolekcje zamknięte dla członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej
  w domu rekolekcyjnym na Płachcioku w Brennej
  Temat rekolekcji: „Kościół Jezusa Chrystusa”.

 • 7 czerwca -– Udział w procesji Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 • 21 - 23 czerwcaPielgrzymka do Passau.

  Opiekę duchową podczas pielgrzymki sprawował ks. Stanisław Sadlik.
  Trasa pielgrzymki składała się z następujących etapów:
  • I dzień - Czechy:Kutna Hora {kościół św. Barbary},
   Przybram {Święta Góra - narodowe sanktuarium maryjne Czech},
  • II dzień - Niemcy:Passau - sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki,
   Austria:Melk - opactwo benedyktynów nad Dunajem,
  • III dzień - Czechy:Telcz - jedno z najpiękniejszych renesansowych miast w Europie,
   Krztiny - sanktuarium maryjne.


 • 1 września– Udział w nabożeństwie ekumenicznym w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie dla uczczenia 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 • 17 listopada– Prezentacja przeźroczy ks. dra Andrzeja Kozubskiego na temat „Sycylia - wyspa kontrastów”.

 • 8 grudnia– Udział w adoracji w „Godzinie Łaski” prowadzonej w kaplicy Najświętszego Sakramentu przez Jadwigę Żebrok.


 • W ciągu roku odbywały się systematycznie spotkania Kręgu Biblijnego prowadzone przez ks. kapelana Stanisława Sadlika. Omawiał on następujące tematy biblijne:
  • 23 lutego: Jeźdźcy Apokalipsy.
  • 27 kwietnia: Ostatnia pieczęć Baranka
  • 18 maja: Niewiasta i smok z Apokalipsy.
  • 25 maja: Apokaliptyczne bestie.
  • 15 czerwca: Wizja niebieskiego Jeruzalem.
  • 21 września: Rola kobiety w Kościele starożytnym i we wczesnym średniowieczu.
  • 28 września: Biblijny ogród środowiskiem życia ludzkiego ducha – na podstawie Księgi Rodzaju.
  • 19 października: Medytacje nad Księgą Rodzaju – symbol drzewa życia.
  • 26 października: Medytacje nad Księgą Rodzaju – samotność Adama.
  • 23 listopada: Medytacje nad Księgą Rodzaju – genezyjska nagość jako symbol antropologiczny.


 • W ciągu całego roku członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej uczestniczyli we mszach św. odprawianych w kościele parafialnym o godz. 18.00 w pierwsze wtorki miesiąca. Odbyły się one w następujących terminach: 6 II, 6 III, 4 IX, 9 X, 6 XI, 4 XII. Udział w tej mszy św. poprzedzało godzinne modlitewne czuwanie w intencji kapłanów.
  Szczególnie uroczyste były następujące msze św.:

  3 kwietnia - w intencji członków Klubu oraz za śp. Romana Kozubskiego w szóstą rocznicę śmierci,
  1 maja - w intencji ks. kapelana z okazji urodzin i imienin,
  5 czerwca - w intencji śp. Janiny Pałysińskiej.
  Za udział w modlitwach za kapłanów składam podziękowanie następującym członkom Klubu:
  Eugenii Kleszcz, Blance Kuczera, Stanisławie Gaś, Aleksandrze Liszce, Grażynie Milata,
  Jadwidze Molęda, Stefanii Tomala, Jadwidze Żebrok.


 • Oprócz mszy w pierwsze wtorki miesiąca członkowie Klubu uczestniczyli również w specjalnych mszach św. odprawianych w innych terminach:
  • 2 kwietnia - msza św. w intencji Sługi Bożego Jana Pawła II w drugą rocznicę śmierci,
  • 1 maja - msza św. z okazji srebrnego jubileuszu święceń kapłańskich ks. proboszcza Henryka Satławy,
  • 2 maja - msza św. odprawiona w rotundzie św, Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II,
  • 3 maja - msza św, w intencji Ojczyzny {homilię wygłosił ks. Stanisław Sadlik},
  • 31 maja - msza św. pogrzebowa za śp. Janinę Pałysińską,
  • 8 lipca - msza św z okazji jubileuszu 65 - lecia kapłaństwa ks. Teodora Olesia,
  • 28 lipca - msza św. w kościele św. Elżbiety - z okazji 800 rocznicy urodzin św. Elżbiety Węgierskiej,
  • 2 września - msza św. odpustowa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego,
  • 2 października - msza św. pogrzebowa za śp ks. Karola Bardonia,
  • 16 października - msza św. z okazji 10 - lecia koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej,
  • 11 listopada {Święto Niepodległości} - msza św. w intencji Ojczyzny {homilię wygłosił ks. Stanisław Sadlik}
  • 6 grudnia - msza św. roratnia odprawiona w rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym.
 • Ponadto członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej aktywnie włączali się w liturgię mszy pierwszopiątkowych w kościele parafialnym.
 • W dniach 7 - 14 października członkowie Klubu brali udział w misjach parafialnych w kościele św. Marii Magdaleny.

 • Członkowie KIK - u prowadzili również czuwania modlitewne w ramach "Jerycha Różańcowego". Odbywały się one w następujących terminach:
  • 3 lutego – od 1200do 1300
  • 3 marca – od 1200do 1300
  • 1 kwietnia – od 1300do 1400
  • 5 maja – od 1200do 1300
  • 2 czerwca – od 1600do 1700
  • 6 października – od 1400do 1500
  • 1 grudnia – od 1400do 1500

 • Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej uczestniczyli również w kwestowaniu przed kościołem parafialnym w poszczególne niedziele:
  • 25 lutego - na radio diecezjalne ,,Anioł Beskidów",
  • 22 lipca - na rzecz budującego się kościoła w Pszczynie,
  • 15 sierpnia - na remont katedry w Żytomierzu na Ukrainie,
  • 9 grudnia - na rzecz Kościoła za wschodnią granicą.

W ciągu roku członkowie Klubu uczestniczyli w następujących spotkaniach i imprezach:

 • 14 stycznia– wspólne kolędowanie z chórem ,,Lutnia" i z orkiestrą dętą ,,Cieszynianka"
 • 3 lutego, 1 marca, 24 kwietnia– spotkania H. Peluchy i ks. S. Sadlika z Marią Grzybek, Eugeniuszem Hyrnikiem i Danutą Branny w związku z organizacją pielgrzymki do Passau,
 • 20 maja– spotkanie p. prezes H. Peluchy ze studentką Uniwersytetu Śląskiego - przedstawienie działalności Klubu,
 • 31 sierpnia– spotkanie ks. proboszcza Henryka Satławy z przedstawicielami stowarzyszeń i wspólnot parafialnych,
 • 29 września– spotkanie uczestników pielgrzymki do Passau {spotkanie popielgrzymkowe}
 • 24 grudnia– udział p. prezes H. Peluchy, p. Eugenii Kleszcz i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych.

Działania programowe

 • W r. 2007 Klub Inteligencji Katolickiej zorganizował 5 zebrań Zarządu oraz 10 wykładów.
 • W każdy pierwszy wtorek miesiąca {oprócz stycznia} odbywały się klubowe msze święte.
 • Informacje o działalności Klubu zamieszczane są w gablotkach cieszyńskich kościołów oraz na stronie internetowej: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl/

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 24 marca 2008 roku.

prezes -Henryka Pelucha

Powrót