KIK Cieszyn

Sprawozdanie z działalności

Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie

za 1999 rok.


[Msze św.] [Opłatek] [rekolekcje] [pielgrzymki] [dyżury] [zebrania] [prelekcje] [współpraca]

 


Ważnym punktem programowej działalności KIK są prelekcje przybliżające wybrane zagadnienia wiary i nauki, życia społecznego, historii Kościoła:

 •  Spotkanie formacyjno – modlitewne z przeźroczami „Historia powstania modlitwy różańcowej” – ks. Marian Fres – październik 1999 r.
 •  „Praktyka odpustów w kościele katolickim” – ks. dr Andrzej Kozubski – listopad 1999 r.

 


Rekolekcje wielkopostne i adwentowe – kształtujące właściwą duchową formację członków i sympatyków KIK-u prowadzili:

 • ks. Mirosław Szewieczek  - marzec 1999 r. – rekolekcje wielkopostne

 • O. Piotr Telma – przeor cieszyńskich OO. Bonifratrów – grudzień 1999 r. – rekolekcje adwentowe

 


Członkowie i sympatycy Klubu chętnie uczestniczą w pielgrzymkach:

 • Pielgrzymka śladami Jana Pawła II – „Kraków – Łagiewniki – Wieliczka”  8 – 9 maj 1999 r.

 • Pielgrzymka do Gliwic – na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II – 15 czerwiec 1999 r.

 • Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej – październik 1999 r.

 


Tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowaliśmy w styczniu 1999 r. z udziałem:

 • Burmistrza dr Bogdana Ficka

 • mgr Martą Kawulok i dr Wojciechem Brachaczkiem - w-ce Przewodniczącymi Rady Miejskiej

 • Aliną Świeży – redaktorem „Gościa Niedzielnego”

 


Włączamy się do działalności parafii.

                   Bierzemy udział w:

1.     uroczystościach odpustowych ku czci św. Melchiora Grodzieckiego

2.     comiesięcznych nabożeństwach do św. M. Grodzieckiego, odprawianych z naszej inicjatywy przez ks. Mariana Fresa w kościele św. Krzyża – w 2-gi wtorek każdego miesiąca

3.     Mszach św. pierwszopiątkowych, sprawowanych poprzednio w kościele św. Trójcy, a obecnie w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny

4.     comiesięcznych czuwaniach przy obrazie Matki Bożej Cieszyńskiej – 16-tego każdego miesiąca

 


Klub przekazał środki finansowe między innymi:

 • na ornat w związku z I-ą rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej

 • w czasie Mszy św. odpustowej ku czci św. Melchiora Grodzieckiego – na stypendium dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

 • na nagrody w „Konkursie na najlepszy artykuł dla nauczycieli” za rok szkolny 1998/99

 


Prezes klubu uczestniczyła w ogólnopolskich spotkaniach Klubów Inteligencji Katolickich:

 • na spotkaniu prezesów na Jasnej Górze – maj 1999 r.

 • w Otwocku – listopad 1999 r.

 • na spotkaniu prezesów Klubów Polski Południowej w Katowicach – luty 1999 r.

 


Nasz Klub współpracuje z Klubem Inteligencji Katolickiej w Krakowie: p. Janina Laskowska sekretarz Klubu pomogła nam w zorganizowaniu pielgrzymki do Krakowa – maj 1999 r., a także współpracujemy z Klubem Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Prezes tego Klubu p. Wojciech Sala utworzył stronę internetową o działalności naszego Klubu.

 


Działania programowe:

 • dyżury na probostwie w pierwszy piątek miesiąca

 • drugi piątek miesiąca: Zebrania Zarządu – odbyło się 8 spotkań

 • comiesięczne programowe spotkania członków KIK-u

 


Informacje o zamierzeniach Zarządu są zamieszczane w każdym miesiącu na tablicach ogłoszeń w cieszyńskich kościołach.

 


Powyższe sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu KIK-u w dniu 11 lutego 2000 roku.

 

 

 

Za Zarząd:

prezes - Henryka Pelucha

 

Powrót