logo KIK

Powrót do strony głównej

O nas:

Cieszyński Klub Inteligencji Katolickiej to stowarzyszenie osób świeckich, pragnących świadomie i odpowiedzialne przeżywać swoje powołanie. Pragniemy rozwijać swoją wiarę oraz wiedzę o problemach i zagadnieniach współczesnego świata, tak by możliwie najaktywniej, odpowiedzialnie i twórczo uczestniczyć w życiu społeczeństwa.

Działalność KIKu opiera się głównie o organizację wydarzeń w formie debat czy wykładów, na których poruszane są tematy z zakresu teologii, nauki społecznej Kościoła, ale także polityki, nauki czy innych kwestii istotnych dla społeczeństwa.

KIK organizuje także spotkania na których, w oparciu o wybrane teksty, zgłębiana jest wiara chrześcijańska czy nauka społeczna Kościoła.

Podstawową misją KIKu jest pogłębianie wiary, rozwijanie świadomości społecznej i chrześcijańskiej. Uczenie się odpowiedzialności za Kościół, za społeczeństwo i drugiego człowieka.

Tworzenie przestrzeni dla dialogu i prowadzenia dialogu tak wśród członków Klubu, jak i przedstawicieli innych środowisk: katolickich, świeckich, innych wyznań i światopoglądów.

Poznawanie zagadnień i problemów współczesnego świata, dla lepszego zrozumienia go oraz dla pogłębienia kultury chrześcijańskiej, intelektualnej, artystycznej czy politycznej.

Wsparcie:

KIK Cieszyn Pl. Dominikański 2
Nr konta: 69 8113 0007 2001 0074 2043 0001