logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

1. Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 19 listopada 1996 r. wybrano Zarząd w następującym składzie:
  • Henryka Pelucha - Prezes
  • Tadeusz Niwiński - Wiceprezes
  • Anna Abdank Kozubska - Wiceprezes
  • Apolonia Wypich - Skarbnik
  • Jadwiga Zenderowska - Sekretarz
  • Barbara Zabiega - Sekretarz
  • Jerzy Bartnik - Członek Zarządu
2. W każdy pierwszy piątek miesiąca - odbywają się dyżury, w czasie których można wpłacić składki członkowskie oraz są przyjmowani nowi członkowie.
O godz. 17.00 w kościele Św. Trójcy są Msze Pierwszopiątkowe - dla stowarzyszeń katolickich, w tym dla członków i sympatyków KIK-u.
- W każdy drugi piątek miesiąca odbywa się Zebranie Zarządu o godz. 15.30 - odbyły się 22 spotkania;
- Z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej od 14 kwietnia 1998 r. organizowane są nabożeństwa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego - w drugi wtorek miesiąca o godz. 9.30 po Mszy św. w kościele Św. Krzyża. Prowadzi je ks. Marian Fres - kapelan KIK-u.

3. Aktualny stan Klubu: 49 osób.
Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo - wyborczego:
- 10 osób zrezygnowało - ze względu na podeszły wiek,
- 3 osoby zmarły,
- 6 osób doszło.

4. Dnia 10 lipca 1998r. nasze Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji Wyborczej "Wspólnota dla Cieszyna"

5. Nasz Klub był głównym organizatorem festynu na zakończenie Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - dnia 26.09.1998r.

6. Spotkanie prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej odbyło się 16 i 17 maja 1998r. w Częstochowie na Jasnej Górze, na którym nasz Klub był reprezentowany w osobie prezesa Henryki Pelucha. W dniach 20 - 22 listopada 1998r. odbył się Zjazd Prezesów KIK-ów w Otwocku pod Warszawą, gdzie nasz Klub był reprezentowany przez Panie: Henrykę Pelucha i Jadwigę Molęda.

7. W okresie sprawozdawczym odbywały się:
Rekolekcje adwentowe i wielkopostne, spotkania opłatkowe, prelekcje i pielgrzymki.
Harmonogram działalności Klubu na każdy miesiąc sukcesywnie zamieszczany jest na tablicach ogłoszeń cieszyńskich kościołów.

- Rekolekcje adwentowe

grudzień 1996 r. - prowadzący o. franciszkanin - Alan Rusek

grudzień 1997 r. - prowadzący ks. Marian Fres - kapelan KIK-u

grudzień 1998 r. - prowadzący ks. Mariusz Zemanek


- Rekolekcje wielkopostne

marzec 1997 r. - ks. Stefan Klajman

marzec 1998 r. - ks. dr Andrzej Abdank Kozubski

- Spotkania opłatkowe

styczeń 1997 r. - KIK - był współorganizatorem "Spotkania Opłatkowego" dla członków Zarządów i Stowarzyszeń Katolickich

styczeń 1997 r. - "Spotkanie opłatkowe" dla członków naszego Klubu i członków Sodalicji Mariańskiej - gość - Janina Ochojska (otrzymała tytuł - Kobiety Europy 1994 r.)

styczeń 1998 r. - "Spotkanie opłatkowe" - rozpoczęło się nabożeństwem kolędowym w kościele św. Krzyża

Członkowie Zarządu uczestniczyli w "Ekumenicznym spotkaniu przedstawicieli katolickich i ewangelickich stowarzyszeń wyznaniowych" zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" - w budynku probostwa parafii św. Marii Magdaleny - styczeń 1998 r.

- Prelekcje

luty 1997 r. - "Wiara a nauka" - wygłosił ks. dr Andrzej Abdank Kozubski

kwiecień 1997 r. - "Błogosławiona Urszula Ledóchowska - Znak dla Kościoła we współczesnej Polsce" - wygłosiła Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

październik 1997 r. - "Rola środków społecznego przekazu w formowaniu wiary" - wygłosił ks. Marian Fres - kapelan KIK-u

luty 1998 r. - "Grodziec - zabytki, historia i przyroda" - wraz z przeźroczami - p. Tadeusz Wojtoń

kwiecień 1998 r. - Spotkanie autorskie z p. Mariuszem Kraszewskim - autorem książki pt. "Żal"

Od 19 września - 27 września 1998 r. - udział w Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej

20 września 1998 r. w tygodniu kongresowym w Cieszynie - w czasie Mszy św. niedzielnej - prezentacja ruchów i stowarzyszeń m. innymi Klubu Inteligencji Katolickiej

-Prelekcje o stowarzyszeniach w tygodniu kongresowym:

"Stowarzyszenia ewangelickie na Ziemi Cieszyńskiej" - rys. hist. XIX i XX w. - wykładowca mgr Maciej Oczkowski

"Stowarzyszenia katolickie na Ziemi Cieszyńskiej" - wys. hist. XIX i XX w. - dr Krzysztof Nowak

"Rola stowarzyszeń katolickich i ewangelickich w kształtowaniu życia społecznego w Cieszynie" - dr Jan Olbrycht

"Sobór Watykański II o stowarzyszeniach" - ks. Marian Fres

26 września 1998 r. Sesja nt. "Wymiar misyjny życia chrześcijańskiego" - prowadzący Dyr. Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych - ks. Adam Hopciaś

październik 1998 r. - Prelekcja z przeźroczami pt. "Od Wadowic do Rzymu" - z okazji 20-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II

listopad 1998 r. - Udział członków KIK-u w sesji naukowej pt. "Szansa czy zagrożenie dla polskich pograniczy" - zorganizowała ją Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna

- Pielgrzymki

8 czerwca 1997 r. - Udział we Mszy św. - na Krakowskich Błoniach - celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II

czerwiec 1997 r. - Pielgrzymka "Śladami Świętych Męczenników Koszyckich" - Trasa: Trnawa - Esztergom - Budapeszt - opiekun duchowy - o. Cyriak - franciszkanin

wrzesień 1997 r. - Udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Klubów Inteligencji Katolickiej - na Jasną Górę - Opiekun duchowy ks. Marian Fres

listopad 1997 r. - Pielgrzymka do Brennej - na Lachy - "Dzień Skupienia" - w kościele pw. św. Melchiora Grodzieckiego - wraz z ks. M. Fresem - kapelanem KIK-u

maj 1998 r. - Pielgrzymka na Jasną Górę - spotkanie Klubów Inteligencji Kat. - Opiekun duchowy - ks. Marian Fres

wrzesień 1998 r. - Udział w pielgrzymce do Gostynia i do innych Sanktuariów Maryjnych

październik 1998 r. - Pielgrzymka szlakiem korzeni św. Jana Sarkandra i św. Melchiora Grodzieckiego - "Dzień Skupienia" w Grodźcu Śl. - z udziałem ks. Mariana Fresa oraz przewodnika p. Tadeusza Wojtonia

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha