logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Ważnym punktem programowej działalności KIK są prelekcje przybliżające wybrane zagadnienia wiary i nauki, życia społecznego, historii Kościoła:
 • Spotkanie formacyjno - modlitewne z przeźroczami "Historia powstania modlitwy różańcowej" - ks. Marian Fres - październik 1999 r.
 • "Praktyka odpustów w kościele katolickim" - ks. dr Andrzej Kozubski - listopad 1999 r.
Rekolekcje wielkopostne i adwentowe - kształtujące właściwą duchową formację członków i sympatyków KIK-u prowadzili:
 • ks. Mirosław Szewieczek - marzec 1999 r. - rekolekcje wielkopostne
 • O. Piotr Telma - przeor cieszyńskich OO. Bonifratrów - grudzień 1999 r. - rekolekcje adwentowe
Członkowie i sympatycy Klubu chętnie uczestniczą w pielgrzymkach:
 • Pielgrzymka śladami Jana Pawła II - "Kraków - Łagiewniki - Wieliczka" 8 - 9 maj 1999 r.
 • Pielgrzymka do Gliwic - na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - 15 czerwiec 1999 r.
 • Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej - październik 1999 r.
Tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowaliśmy w styczniu 1999 r. z udziałem:
 • Burmistrza dr Bogdana Ficka
 • mgr Martą Kawulok i dr Wojciechem Brachaczkiem - w-ce Przewodniczącymi Rady Miejskiej
 • Aliną Świeży - redaktorem "Gościa Niedzielnego"
Włączamy się do działalności parafii.

Bierzemy udział w:

 1. uroczystościach odpustowych ku czci św. Melchiora Grodzieckiego
 2. comiesięcznych nabożeństwach do św. M. Grodzieckiego, odprawianych z naszej inicjatywy przez ks. Mariana Fresa w kościele św. Krzyża - w 2-gi wtorek każdego miesiąca
 3. mszach św. pierwszopiątkowych, sprawowanych poprzednio w kościele św. Trójcy, a obecnie w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny
 4. comiesięcznych czuwaniach przy obrazie Matki Bożej Cieszyńskiej - 16-tego każdego miesiąca
Klub przekazał środki finansowe między innymi:
 • na ornat w związku z I-ą rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej
 • w czasie Mszy św. odpustowej ku czci św. Melchiora Grodzieckiego - na stypendium dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • na nagrody w „Konkursie na najlepszy artykuł dla nauczycieli” za rok szkolny 1998/99
Prezes klubu uczestniczyła w ogólnopolskich spotkaniach Klubów Inteligencji Katolickich:
 • na spotkaniu prezesów na Jasnej Górze - maj 1999 r.
 • w Otwocku - listopad 1999 r.
 • na spotkaniu prezesów Klubów Polski Południowej w Katowicach - luty 1999 r.
Nasz Klub współpracuje z Klubem Inteligencji Katolickiej w Krakowie: p. Janina Laskowska sekretarz Klubu pomogła nam w zorganizowaniu pielgrzymki do Krakowa - maj 1999 r., a także współpracujemy z Klubem Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Prezes tego Klubu p. Wojciech Sala utworzył stronę internetową o działalności naszego Klubu.

Działania programowe:
 • dyżury na probostwie w pierwszy piątek miesiąca
 • drugi piątek miesiąca: Zebrania Zarządu - odbyło się 8 spotkań
 • comiesięczne programowe spotkania członków KIK-u
Informacje o zamierzeniach Zarządu są zamieszczane w każdym miesiącu na tablicach ogłoszeń w cieszyńskich kościołach.

Powyższe sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu KIK-u w dniu 11 lutego 2000 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha