logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 lutego 2000 r. wybrano Zarząd w następującym składzie:

 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Molęda - sekretarz
 • Krystyna Teper - skarbnik
 • Aleksandra Liszka - sekretarz
Aktualny stan Klubu

KIK liczy 54 osoby. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
 • 2 osoby zmarły
 • 2 osoby zmieniły miejsce zamieszkania
 • 6 osób doszło
Przebieg działalności

 • 6 stycznia - Udział w "Spotkaniu środowiska nauczycielskiego", - w Auli Katolickiego Liceum w Cieszynie, na którym ogłoszono wyniki Konkursu dla nauczycieli na najlepszy artykuł za rok szkolny 1998/99:
  - nagrodzone artykuły omówili ich autorzy;
  - ogłoszono kolejną edycję Konkursu.
  Organizatorami tego spotkania byli:
  - Wspólnota Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum;
  - Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra";
  - Klub Inteligencji Katolickiej.

 • 22 stycznia - Udział w "Koncercie kolęd" w wykonaniu studentów Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (kościół pw. św. Krzyża), a następnie Zorganizowanie "Spotkania opłatkowego" dla członków KIK-u.

 • 17 lutego - "Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze"

 • 3 marca - Czynny udział w liturgii Mszy św. pierwszopiątkowej w kościele pw. św. Marii Magdaleny

 • 13 - 15 marca - Zorganizowanie "Rekolekcji Wielkopostnych" w kościele pw. św. Krzyża (prowadzący: O. Dobromił Witold Beker - franciszkanin). Członkowie KIK-u brali czynny udział w liturgii Mszy św. w poszczególnych dniach rekolekcji.

 • 24 - 25 marca - Udział p. Aleksandry Liszki i p. Henryki Pelucha w konferencji nt. "Pastoralny i społeczno-kulturowy wymiar ekumenizmu", która miała miejsce w gmachu Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej - zorganizowanej przez ks. dr Józefa Budniaka.

 • Uroczystość "3 Maja"
  - uczestniczenie we Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny;
  - udział w festynie rekreacyjno-patriotycznym zorganizowanym przez nauczycieli Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie.
 • 10 czerwca - Zorganizowanie wyjazdu 29 osób na XX Ogólnopolską Pielgrzymkę Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Przewodnikiem duchowym był ks. Marian Fres - kapelan KIK-u.

 • 3 lipca - Udział we Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Krzyża z okazji Imienin ks. Mariana Fresa.

 • 7 lipca - Udział we Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Marii Magdaleny w intetencji ks. proboszcza Henryka Satławy z okazji Urodzin.

 • 27 lipca - Pomoc w zorganizowaniu festynu parafialnego ku czci św. Marii Magdaleny. Cel festynu: fundusz stypendialny Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Cieszynie.

 • 3 września - Uroczystości odpustowe ku czci św. Melchiora Grodzieckiego
  - udział w "międzynarodowej" procesji, która wiodła przez granicę polsko-czeską;
  - udział we Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie.

 • 29 września - 1 października - Zorganizowanie rekolekcji w Brennej - w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im św. Jadwigi Śląskiej:
  - udział we Mszy św. celebrowanej przez trzech kapłanów: ks. dr Józefa Budniaka, ks. Mariana Fresa kapelana KIK-u i O. jezuitę Zbigniewa Gubałę z Zaolzia;
  - udział we Mszy św. w kościele pw. św. Melchiora Grodzieckiego w Brennej-Lachy;
  - czynny udział w liturgii Mszy św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego; rekolekcje poprowadził: ks. dr Józef Budniak (uczestniczyły 34 osoby).

 • 15 października - Zorganizowanie wyjazdu na wystawę malarstwa p. Stefanii Bojdy w Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa w Ustroniu. Spotkanie z malarką. Uczestniczenie we Mszy św. w kościele jubileuszowym św. Klemensa w Ustroniu.

 • 24 listopada - Zorganizowanie "Spotkania porekolekcyjnego" z ks. dr. Józefem Budniakem w Domu Spotkań Duszpasterskich w Cieszynie.

 • 9 grudnia - Pielgrzymka do Pierśćca. 26 osób wzięło udział we Mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja oraz w nabożeństwie. Dzieje miejscowości Pierściec przedstawił ks. Jerzy Horzela - proboszcz tamtejszej parafii. Przewodnikiem duchowym był ks. Marian Fres.

"Historia cieszyńskich kościołów"

To cykl wykładów prowadzonych w poszczególnych świątyniach przez dr Janusza Spyrę i mgr Mariusza Makowskiego od marca do grudnia (wg harmonogramu), zorganizowanych przez "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" i Klub Inteligencji Katolickiej pod patronatem księdza dziekana prałata Andrzeja Rdesta.

Spotkania prezesów

 • Udział w spotkaniu prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze w Częstochowie w dniu 10 czerwca, obecna p. prezes Henryka Pelucha.

 • Wyjazd p. Aleksandry Liszki na obchody XX-lecia KIK-u w Nowym Sączu - połączone ze spotkaniem prezesów (w dniach 17-19 listopada).


Działania programowe

 • Pierwszy piątek miesiąca - Dyżur Zarządu KIK-u na probostwie - godz. 16.30.

 • Udział we Mszy św. I-piątkowej dla Stowarzyszeń parafialnych - w kościele pw. św. Marii Magdaleny - godz. 18.00.

 • Drugi piątek miesiąca - Zebranie Zarządu - godz. 16.30 (było 8 zebrań).

 • Comiesięczne spotkania członków Klubu Inteligencji Katolickiej na organizowanych imprezach.

 • Z inicjatywy Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej organizowane są nabożeństwa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego - w 2-gi wtorek miesiąca o godz. 9.30 po Mszy św. w kościele pw. św. Krzyża.
Prowadzi je ks. Marian Fres - kapelan KIK-u.

Informacje o działalności Klubu

Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
 • pw. św. Marii Magdaleny

 • pw. św. Krzyża

 • pw. św. Trójcy

 • pw. św. Jerzego

 • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice

 • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska

 • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek

 • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów

 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna

 • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek

 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

Sprawozdanie zatwierdzone zostało na posiedzeniu Zarządu KIK-u w dniu 16 lutego 2001 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha