logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 lutego 2000 r. wybrano Zarząd w następującym składzie:

 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Molęda - sekretarz
 • Krystyna Teper - skarbnik
 • Aleksandra Liszka - sekretarz
Aktualny stan Klubu

KIK liczy 58 osoby. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
 • 1 osoby zmarły
 • 1 osoby zmieniły miejsce zamieszkania
 • 6 osób doszło
Przebieg działalności

 • 25 stycznia - Udział w "Spotkaniu środowiska nauczycielskiego", na którym ogłoszono wyniki Konkursu dla nauczycieli na najlepszy artykuł za rok szkolny 1999/2000.

 • 27 stycznia - Zorganizowanie Spotkania opłatkowego dla członków KIK-u.

 • 2 lutego - Czynny udział w liturgii Mszy św. pierwszopiątkowej w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

 • 24 lutego - Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 • 8 - 9 - 10 marca - Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych w kościele pw. św. Krzyża;
  prowadzący: ks. Marian Fres - kapelan KIK-u.
  Członkowie KIK-u brali czynny udział w liturgii Mszy św. w poszczególnych dniach rekolekcji.

 • 6 kwietnia - Udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Cieszyna.

 • 20 kwietnia - Zorganizowanie prelekcji z przeźroczami nt. "Śląski wynalazca z Bierów - Józef Bożek".
  Prowadzący p. Tadeusz Wojtoń - Społeczny Opiekun Zabytków.

 • 27 kwietnia - Zorganizowanie wyjazdu członków Zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku - Białej.

 • Uroczystości Święta 3 Maja
  - uczestniczenie w uroczystej Mszy świętej odprawionej z okazji Jubileuszu 20 lat kapłaństwa ks. Mariana Fresa - kapelana KIK-u w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 24 maja - Zorganizowanie prelekcji z przeźroczami nt. "Współczesne dowody świadczące o prawdziwości Całunu Turyńskiego", prowadząca: lek. med. Renata Pelucha - Mentel.

 • 1 - 3 czerwca - Udział prezes Henryki Pelucha w sesji naukowej pt. "z Duchem Świętym w Nowe Tysiąclecie" - w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

 • 6 czerwca - Zorganizowanie spotkania Prezesów naszego Klubu z ks. bp Tadeuszem Rakoczym - w Bielsku - Białej

 • 9 czerwca - Zorganizowanie wyjazdu 27 osób na Jasną Górę - przewodnik duchowy - ks. Marian Fres

 • 22 czerwca - Zorganizowanie wyjazdu Prezesów KIK-u do Bielska, celem dokonania dalszych uzupełnień rejestracji naszego Klubu

 • 1 lipca - Udział w uroczystej Mszy św. odprawionej z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Karola Bardonia, w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 3 lipca - Czynny udział w liturgii Mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Krzyża z okazji Imienin ks. Mariana Fresa

 • 3 - 4 - 5 sierpnia - Zorganizowanie rekolekcji w Brennej w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. Św. Jadwigi Śląskiej:
  - udział we Mszy św. celebrowanej przez dwóch kapłanów:

  - O. jezuitę Zbigniewa Gubałę z Zaolzia

  - i ks. Mariana Fresa - kapelana KIK-u

  udział we Mszy św. w kościele p.w. św. Melchiora Grodzieckiego w Brennej - Lachy
  Rekolekcje przeprowadził O. Zbigniew Gubała

 • 2 września - Udział we Mszy św. odpustowej ku czci św. Melchiora Grodzieckiego w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 28 - 29 - 30 września - Zorganizowanie obchodów Jubileuszu 20-lecia naszego Klubu

 • 5 października - Czynny udział w liturgii Mszy św. 1-piątkowej w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

 • 14 października - Udział członków KIK-u w spotkaniu z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym w kościele Św. Trójcy - razem z innymi Stowarzyszeniami

 • 23 listopada - Prelekcja z przeźroczami nt "Pielgrzymka do Rzymu - zorganizowana przez ks. Józefa Daucha 1-go kapelana KIK-u" - prowadząca p. Maria Grzybek

 • 13 - 14 - 15 grudnia - Rekolekcje adwentowe - prowadzący: o. Teodor - gwardian

Spotkania prezesów

 • Udział w spotkaniu prezesów KIK-ów połączonym z obchodami 20-lecia Tatrzańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Zakopanem - 19-20-21 października - obecna: prezes Henryka Pelucha


Działania programowe

 • Zebrania Zarządu (było 8 zebrań).

 • Comiesięczne spotkania członków KIK-u na organizowanych imprezach.

 • Udział w pierwszopiątkowych Mszach świętych - dla Stowarzyszeń parafialnych w kościele p.w. św. Marii Magdaleny o godz. 18.00.

 • Udział we Mszy świętej - o godz. 9.00 w 2-gi wtorek miesiąca oraz w nabożeństwie ku czci św. Melchiora Grodzieckiego w kościele Św. Krzyża; prowadzi je ks. Marian Fres - kapelan KIK-u.

 • Zainicjowano spotkania w kawiarence u oo. Franciszkanów - w 2-gi poniedziałek każdego miesiąca od godz. 17.00 - przy kawie lub herbacie


Informacje o działalności Klubu

Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
 • pw. św. Marii Magdaleny

 • pw. św. Krzyża

 • pw. św. Trójcy

 • pw. św. Jerzego

 • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice

 • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska

 • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek

 • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów

 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna

 • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek

 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 8 lutego 2002 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha