logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Skład Zarządu

 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Molęda - sekretarz
 • Krystyna Teper - skarbnik
 • Aleksandra Liszka - sekretarz
Aktualny stan Klubu

KIK liczy 56 osób. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
 • 1 osoba została wypisana na własną prośbę(względy zdrowotne).
 • 1 osoba zmieniły miejsce zamieszkania.
Przebieg działalności

 • 14 stycznia - Spotkanie członków Klubu - w „piwniczce” OO. Franciszkanów (II-gi poniedziałek)

 • 18 stycznia - Udział członków Klubu w spotkaniu z Radnymi miasta Cieszyna i z Marszałkiem Sejmiku Śląskiego dr Janem Olbrychtem

 • 26 stycznia - Zorganizowanie "Spotkania opłatkowego" dla członków KIK-u z udziałem: "zespołu wokalnego" nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie

 • 13 - 14 - 15 lutego - Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych w kościele Św. Trójcy;
  prowadzący: o. Henryk Skórski - salezjanin,
  zaproszeni goście: Kuba Abrahamowicz - aktor, oraz Józef Broda z Koniakowa - muzyk

 • 23 lutego - Walne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem Burmistrza dr Bogdana Ficka i Radnymi miasta Cieszyna

 • Udział: w "Kręgu biblijnym" organizowanym w piwniczce OO. Franciszkanów
  prowadzący: o. Dobromił - franciszkanin
  • 8 kwietnia - II poniedziałek
  • 22 kwietnia - IV poniedziałek
  • 27 maja - IV poniedziałek
  • 10 czerwca - II poniedziałek
  • 24 czerwca - IV poniedziałek.

 • 17 - 18 - 19 maja - Zorganizowanie rekolekcji w Brennej, prowadził O. Teodor - gwardian OO. Franciszkanów

 • Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu "Wspólnoty dla Cieszyna"
  - 27 maja i 29 lipca - przed wyborami do Samorządu - 28 października - po wyborach do Samorządu

 • Udział we Mszach św.:
  • 7 lipca - z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. Teodora Olesia (kościół św. Marii Magdaleny)
  • 14 lipca - z okazji rocznicy urodzin ks. proboszcza Henryka Satławy (kościół św. Marii Magdaleny)
  • 9 sierpnia - w intencji ks. Mariana Fresa kapelana KIK-u - odchodzącego do parafii Św. Anny w Nierodzimiu (kościół Św. Krzyża)
  • 29 września - z okazji I-ej rocznicy poświęcenia figurki Św. Melchiora Grodzieckiego - włączenie się do liturgii Mszy św.
  • 8 października - z okazji 5-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej (kościół św. Marii Magdaleny) - przekazaliśmy 100 zł jako ofiarę na Mszy św.

 • Udział w "Kręgu biblijnym" - organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny - sala Matki Bożej Cieszyńskiej,
  prowadzący: ks. Andrzej Żmudka - kapelan KIK-u
  • 26 września - IV czwartek
  • 24 października - IV czwartek
  • 28 listopada - IV czwartek

 • 28 czerwca - Udział p. Tadeusza Kurdziela w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

 • 22 września - Udział p. Eugenii Koziak, p. Heleny Siedlak i p. Tadeusza Kurdziela w IV-tym Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Bielsku - Białej

 • 15 października - Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w sesji naukowej w Filii Uniw. Śl. w Cieszynie nt. "Życie i działalność ks. Rudolfa Tomanka. W trosce o zachowanie tożsamości religijnej i kulturowej Śląska Cieszyńskiego".

 • 7 listopada - Udział p. Aleksandry Liszki, p. Henryki Pelucha, p. Tadeusza Niwińskiego, p. Tadeusza Kurdziela w spotkaniu Stowarzyszenia Inteligencji Chrześcijańskiej, w sali konferencyjnej Kościoła ewangelicko - augsburskiego Na Niwach w Czeskim Cieszynie.
  Prelegent - Marszałek Senatu - Andrzej Stelmachowski przedst. referat nt. "Kluby Inteligencji Katolickiej w Polsce".

 • 11 listopada - Spotkanie prezesów KIK-u Henryki Pelucha i dr Tadeusza Niwińskiego z ks. proboszczem Henrykiem Satławą

 • 16 listopada - Udział p. Anny Abdank - Kozubskiej, p. Henryki Pelucha, p. Tadeusza Niwińskiego, w koncercie na rzecz "Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty" - w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie.

 • 2 - 3 - 4 grudnia - Zorganizowanie wspólnie z Hospicjum Rekolekcji adwentowych – w kościele Św. Krzyża oraz agapy po rekolekcjach – w piwniczce OO. Franciszkanów. Prowadzący: ks. Alojzy Binda.

 • 14 grudnia - Zorganizowanie "Dnia Skupienia" w kościele Św. Anny w Ustroniu - Nierodzimiu - z udziałem ks. Andrzeja Żmudki - kapelana KIK-u.

 • Z powodu małej ilości zgłoszeń nie zrealizowano wyjazdu do Częstochowy 1 czerwca - na spotkanie Klubów Inteligencji Katolickiej.

 • Nie zorganizowano pielgrzymki do Zakopanego.

Działania programowe

 • Zebrania Zarządu: (odbyło się 5 zebrań)
 • Comiesięczne spotkania członków Klubu :
  • od stycznia w piwniczce OO. Franciszkanów,
  • od września – na probostwie św. Marii Magdaleny
 • włączenie się członków Klubu do Mszy św. - w II-gi wtorek miesiąca i do na nabożeństwa ku czci Św. Melchiora Grodzieckiego - w kościele Św. Krzyża

Informacje o działalności Klubu

Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
 • pw. św. Marii Magdaleny

 • pw. św. Krzyża

 • pw. św. Trójcy

 • pw. św. Jerzego

 • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice

 • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska

 • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek

 • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów

 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna

 • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek

 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 13 luty 2003 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha