logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym dnia 22 lutego 2003 r. wybrano Zarząd w nast. składzie:
 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Żebrok - sekretarz
 • Apolonia Wypich - skarbnik
 • Helena Siedlak - członek
 • Tadeusz Kurdziel - członek
 • Witold Ratajczak - członek

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 56 osób.. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
 • 1 osoba została wypisana na własną prośbę (z powodu złego stanu zdrowia)
 • 1 osoba doszła
Przebieg działalności

 • 15 stycznia - Zorganizowanie "Spotkania opłatkowego" dla członków KIK-u z wyświetlaniem przeźroczy pt. "Europa mniej znana" - przez ks. dr Andrzeja Kozubskiego.

 • 22 lutego - Walne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem: ks. Andrzeja Żmudki - kapelana KIKu, ks. Proboszcza Henryka Satławy i pani Marty Kawulok - v-ce przewodn. Rady Miejskiej

 • 3 marca - Udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40-godz. nabożeństwa - prowadzenie P. Jadwiga Żebrok

 • 24 - 25 - 26 marca - Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych w kościele Św. Św. Krzyża:
  prowadzący – ks. dr Marek Studenski.
  Afisze o rekolekcjach dostarczono do cieszyńskich szpitali i szkół

 • 19 kwietnia - w Wielką Sobotę - udział w adoracji przy Bożym Grobie - prow. p. Jadwiga Żebrok

 • 10 - 11 maja - Udział p. Heleny Siedlak i prezes Henryki Pelucha w seminarium nt. "Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" w Konstancinie - Jeziorna

 • 23 - 25 maja - Rekolekcje dla członków i sympatyków KIK-u w Brennej:
  prowadzący ks. Andrzej Żmudka – kapelan KIKu.
  Temat : "Duch Święty"

 • Udział: w "Kręgu biblijnym" organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny o godz. 16.15.
  Prowadzący: kapelan ks. Andrzej Żmudka
  • 20 luty - III czwartek
  • 10 kwietnia - II poniedziałek
  • 15 maja - III czwartek
  • 12 czerwca - II czwartek

 • Udział we Mszach św.:
  • 15 lipca - z okazji rocznicy urodzin ks. proboszcza Henryka Satławy (kościół św. Marii Magdaleny),
  • 7 września - z okazji odpustu ku czci św. Melchiora Grodzieckiego - przekazano 100 zł jako ofiarę na cele stypendialne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie,
  • 12 października - udział p. Heleny Siedlak, p. Apolonii Wypich, p. Henryki Pelucha, p. Tadeusza Niwińskiego, p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w zbiórce pieniężnej na fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z okazji Dnia Papieskiego,
  • 18 października - w dniu św. Łukasza Msza św. za lekarzy w kościele Św. Marii Magdaleny,
  • 20 października - w dniu św. Jana Kantego Msza św. za nauczycieli w kościele Św. Marii Magdaleny
  • 26 października - udział p. Heleny Siedlak, p. Apolonii Wypich, p. Henryki Pelucha p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w akcji "wypominki za zmarłych"
  • 24 listopada - Msza św. w intencji kapelana ks. Andrzeja Żmudki - z okazji Imienin.

 • Udział w "Kręgu biblijnym" - organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny - sala Matki Bożej Cieszyńskiej
  prowadzący: ks. Andrzej Żmudka - kapelan KIKu.
  • 29 września - Temat spotkania: "Kazanie na górze" (M 5, 1-48)
  • 27 października - Temat spotkania: "Miłosierdzie" (Łk 15, 8-32)
  • 28 listopada – Temat spotkania: „Jan Chrzciciel” (Łk 3, 1-22)

 • 20 września - Zorganizowanie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej i Bielan z udziałem ks. Andrzeja Żmudki - kapelana KIKu.

 • 25 września - Wyjazd prezes Henryki Pelucha do Sądu Rejestracyjnego w Bielsku - Białej w celu oddania dokumentacji rejestracji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 • 18 i 20 października - Zorganizowanie uroczystości z okazji dnia św. Łukasza i św. Jana Kantego. Przygotowanie życzeń dla lekarzy i nauczycieli oraz zaproszeń do udziału we Mszach św. i spotkaniach.

 • 8 - 9 listopada - Udział prezes Henryki Pelucha w obchodach 130-lecia Stowarzyszenia "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" w Cieszynie.

 • 16 - 17 - 18 grudnia - Zorganizowanie Rekolekcji adwentowych - w kościele Św. Krzyża,
  prowadzący: ks. dr Andrzej Mojżeszko - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie
  Afisze o rekolekcjach dostarczono do cieszyńskich szpitali i szkół.
  Po pierwszym dniu rekolekcji zorganizowano spotkanie w piwniczce OO. Franciszkanów.

 • 23 grudnia - Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w "spotkaniu opłatkowym" przedstawicieli stowarzyszeń działających przy parafii św. Marii Magdaleny.

Spotkania prezesów

 • 20 stycznia - Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu Rady Miejskiej w Cieszynie, którego tematem był plan pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2003 r.

 • 28 marca - Spotkanie prezesów Henryki Pelucha i Tadeusza Niwińskiego z ks. Proboszczem w sprawie zabezpieczenia kapliczki stojącej pod wiaduktem przy ul. Czarny chodnik.

 • 8 kwietnia - Przekazanie przez p. prezes Henrykę Pelucha i p. Witolda Ratajczaka pisma burmistrzowi miasta Cieszyna w sprawie w/w kapliczki.

 • 23 czerwca - Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu Rady Miejskiej w Cieszynie – podsumowanie pracy Rady Miejskiej.

 • 3 lipca - Spotkanie prezesów Henryki Pelucha i Tadeusza Niwińskiego z ks. Proboszczem w sprawie Dnia Papieskiego

 • 22 września - Udział prezesów Henryki Pelucha i Tadeusza Niwińskiego w spotkaniu zorganizowanym przez ks. Proboszcza z Radą Miejską - w sprawie przywrócenia własności nieruchomości przy ul.Głębokiej 3 na rzecz Stowarzyszenia "Dziedzictwa"

 • 27 grudnia - Spotkanie prezes Henryki Pelucha z ks. Proboszczem - omówienie spraw bieżących

Działania programowe

 • Zebrania Zarządu – odbyło się 9 zebrań z udziałem kapelana ks. Andrzeja Żmudki

 • Comiesięczne spotkania na "Kręgu biblijnym" odbywające się w sali Matki Bożej Cieszyńskiej na parafii św. Marii Magdaleny:
  • od lutego do czerwca - o godz. 16.15
  • od września do listopada - po wieczornej Mszy św.
  Informacje o działalności Klubu

  Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
  • pw. św. Marii Magdaleny

  • pw. św. Krzyża

  • pw. św. Trójcy

  • pw. św. Jerzego

  • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice

  • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska

  • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek

  • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów

  • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna

  • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek

  • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.pl

  Dziękuję: P. Helenie Siedlak, P. Tadeuszowi Kurdzielowi i P. Witoldowi Ratajczakowi za dostarczenie do cieszyńskich szpitali i szkół afiszy o rekolekcjach oraz zaproszeń na uroczystości dnia św. Łukasza i św. Jana Kantego.
  Dziękuję: P. Stanisławie Gaś za wykonanie zaproszeń dla lekarzy i nauczycieli i afiszu na rekolekcje adwentowe.
  Dziękuję: P. Stanisławie Gaś, P. Bronisławie Kloss, P. Marii Kierpiec, P. Wandzie Kałusowskiej, P. Elfrydzie Rosner, P. Jadwidze Żebrok, P. Lucynie Kantor, P. Mieczysławie Czupryna, P. Irenie Rozbrój, P. Annie Pilch, P. Helenie Siedlak - za pomoc w przygotowaniu organizowanych spotkań.
  Dziękuję P. Jadwidze Żebrok za uświetnienie Mszy świętych grą na organach.
  Dziękuję P. Aleksandrze Liszce i P. dr Tadeuszowi Niwińskiemu za czynny udział w liturgii Mszy św. w czasie rekolekcji.

  Za Zarząd:
  prezes - Henryka Pelucha