logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym dnia 22 lutego 2003 r. wybrano Zarząd w nast. składzie:
 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Żebrok - sekretarz
 • Apolonia Wypich - skarbnik
 • Helena Siedlak - członek
 • Tadeusz Kurdziel - członek
 • Witold Ratajczak - członek

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 49 osób. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
 • 3 osoby zmarły:
  • śp. Maria Holeksa
  • śp. Karol Branny
  • śp. Maciej Pałasiński

 • 6 osobom przyznano status członkostwa honorowego:
  • P. Irena Andrzejewska
  • P. Julia Gańcza
  • P. Hildegarda Knopek
  • P. Anna Szczawińska
  • P. Edyta Szurowska
  • p. Mieczysława Zuberek

 • 2 osoby doszły:
  • P. Mieczysława Kuczyńska
  • P. Eugenia Kleszcz

Przebieg działalności

 • 25 stycznia - Zorganizowanie "Spotkania opłatkowego" dla członków i sympatyków Klubu z udziałem ks. Proboszcza Henryka Satławy i p. Katarzyny Ruckiej, która przedstawiła zwyczaje kolędnicze w Beskidach i zaprezentowała ludowe kolędy i pastorałki

 • 23 lutego - Udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40-godz. nabożeństwa przed środą popielcową prowadzenie: p. Eugenia Koziak, prezes Henryka Pelucha
 • 8 marca - Walne zebranie sprawozdawcze z udziałem ks. Andrzeja Żmudki - kapelana KIKu
 • 22 - 24 marca - Udział w Rekolekcjach wielkopostnych, które odbyły się w ramach rekolekcji parafialnych.
  Nauki dla lekarzy poprowadził w kościele Świętej Trójcy ks. Alojzy Binda, a nauki dla nauczycieli w kościele Świętego Krzyża - ks. Tadeusz Skrzypczyk. Plakaty z informacją o rekolekcjach wykonał ks. Andrzej Żmudka.
  Do poszczególnych szkół dostarczyli je p. Henryka Pelucha i p. Tadeusz Kurdziel, a do szpitali p. Witold Ratajczak.

 • 10 kwietnia - w Wielką Sobotę - udział w adoracji przy Bożym Grobie - prow. p. Jadwiga Żebrok, p. Henryka Pelucha
 • 21 - 23 maja - Rekolekcje zamknięte dla członków i sympatyków Klubu w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennej:
  prowadzący ks. Andrzej Żmudka - kapelan.

 • 19 czerwca - Zorganizowanie pielgrzymki do "Krakowa - Łagiewnik, Czernej i Paczółtowic" z udziałem : ks. Andrzeja Żmudki
 • 25 września - Uczestniczenie w pielgrzymce do "Krakowa - Łagiewnik, Bielan/k. Kęt, do Wilamowic" zorganizowanej przez cieszyńskie hospicjum; z udziałem: ks. Andrzeja Żmudki

 • 15 listopada - Zorganizowanie projekcji przeźroczy ks. dr Andrzeja Kozubskiego pt. "Chrześcijańska Europa"

 • 9 - 11 grudnia - Zorganizowanie Rekolekcji adwentowych w Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej - prowadzący: ks. dr Andrzej Kozubski.
  Afisz z informacją o rekolekcjach wykonała pani Stanisława Gaś

 • 23 grudnia - Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w "spotkaniu opłatkowym" przedstawicieli stowarzyszeń działających przy parafii św. Marii Magdaleny

 • Udział: w "Kręgu biblijnym" organizowanym na probostwie św. Marii Magdaleny – po wieczornej Mszy św.
  Prowadzący: kapelan ks. Andrzej Żmudka
  • 9 lutego - "Spotkanie Jezusa z Nikodemem" - (Jan 3, 1 - 21)
  • 1 marca - "Kuszenie na pustyni" - (Łk 4, 1 - 13)
  • 5 kwietnia - "Wieczernik" - (Jan 13 - 17, 1 - 26)
  • 10 maja - "Zesłanie Ducha Świętego" (Dz 2, 1 - 41)
  • 7 czerwca - "Chleb Żywy" - (Jan 6, 1 - 71)
  • 20 września - "Kazanie na górze" - (Mt 5, 17 - 26)
  • 25 października - "Ostatnia wieczerza" - (Mt 26, 17 - 35)

 • Udział we Mszach św. za członków Klubu – w I-y wtorek miesiąca w kościele Świętej Trójcy o godz. 17.00. Po Mszy św. było czuwanie modlitewne – prowadzenie : p. Jadwiga Żebrok: 6.I, 3.II., 8.III., 6.IV., 4.V., 1.VI., 5.X., 7.XII.
 • Udział w pozostałych Mszach św.
  • 11 lipca - z okazji Urodzin i Imienin ks. Proboszcza Henryka Satławy
  • 10 września - w int. śp. Małgorzaty Fres
  • 10 października - we Mszy św. odpustowej z okazji 10 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej
  • 30 listopada - z okazji Imienin ks. Andrzeja Żmudki - kapelana KIKu we Mszach św. I – piątkowych – wieczornych; w kościele parafialnym

 • Czuwania modlitewne:
  • 15 października - Udział w modlitwie różańcowej w intencji papieża w związku z obchodami Dnia Papieskiego - w kościele parafialnym
   prowadzenie: p. Jadwiga Żebrok, p. Stanisława Gaś, p. Aleksandra Liszka, p. Henryka Pelucha
  • 4 listopada - Udział w czuwaniu modlitewnym Jerycho Różańcowe w int. wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy Polaków i narodów Europy - w kościele parafialnym
   prowadzenie: p. Apolonia Wypich, p. Aleksandra Liszka, p. Maria Kierpiec, p. Henryka Pelucha
  • 8 grudnia - Udział w nabożeństwie: "Godzina łaski dla Świata" z okazji Niepokalanego Poczęcia NMP – w kaplicy Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym
   prowadzenie: p. Jadwiga Żebrok
  • 11 grudnia - Udział w czuwaniu modlitewnym Jerycho Różańcowe – w kościele Świętego Krzyża
   prowadzenie: prezes Henryka Pelucha

 • Kwestowanie:
  • Udział członków Klubu:
   • p. Apolonii Wypich,
   • p. Aleksandry Liszka,
   • p. Henryki Pelucha,
   • p. Tadeusza Niwińskiego,
   • p. Tadeusza Kurdziela
   • w zbiórce pieniężnej w poszczególne niedziele po Mszy św. o godz. 12.00 przed kościołem parafialnym
  • 19 września - na rzecz poszkodowanych w Biesłanie
  • 10 października - na stypendia dla ubogiej młodzieży w ramach akcji "Dzieło III tysiąclecia"
  • 5 grudnia - dla potrzebujących na Wschodzie

Spotkania prezesów

 • 21 stycznia i 24 lutego - Spotkanie prezes Henryki Pelucha z ks. Proboszczem - omówienie spraw bieżących - zaproszenie na "Spotkanie opłatkowe" i Walne zebranie sprawozdawcze.
 • 3 września i 21 września - Udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu zorganizowanym przez ks. Proboszcza dla przedstawicieli stowarzyszeń w sprawie: odpustu ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, Dnia Papieskiego, obchodów 10 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej, 150-lecia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
 • 26 września - Udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu Rady Miejskiej w Cieszynie, którego tematem była realizacja programu wyborczego - po zakończeniu działania I połowy kadencji.
 • 23 grudnia - Udział p. Tadeusza Kurdziela i p. Witolda Ratajczaka w "spotkaniu opłatkowym" przedstawicieli stowarzyszeń działających przy parafii św. Marii Magdaleny.
Działania programowe

Zebrania Zarządu - odbyło się 7 zebrań z udziałem kapelana ks. Andrzeja Żmudki comiesięczne spotkania na "Kręgu biblijnym" po wieczornej Mszy św., odbywające się w sali Matki Bożej Cieszyńskiej na parafii św. Marii Magdaleny comiesięczne Msze św. klubowe - w I-e wtorki miesiąca - w kościele Świętej Trójcy o godz. 17.00
Informacje o działalności Klubu

Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
 • pw. św. Marii Magdaleny

 • pw. św. Krzyża

 • pw. św. Trójcy

 • pw. św. Jerzego

 • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice

 • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska

 • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek

 • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów

 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna

 • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek

 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.plZa Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha