logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym dnia 22 lutego 2003 r. wybrano Zarząd w nast. składzie:
 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Żebrok - sekretarz
 • Apolonia Wypich - skarbnik
 • Helena Siedlak - członek
 • Tadeusz Kurdziel - członek
 • Witold Ratajczak - członek

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 39 osób. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
 • 1 osoby zmarła
  • śp. Andrzej Ściskała
 • 3 osobom przyznano status członkostwa honorowego:
  • P. Gabriela Podgórzańska – Kozyra
  • P. Janina Szwanda
  • P. Alojzy Tomica

 • 6 osób zrezygnowało
Przebieg działalności

 • 24 stycznia - Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków Klubu z udziałem ks. kapelana Andrzeja Żmudki.
 • 8 lutego - Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40 - godzinnego nabożeństwa przed środą popielcową, prowadzonej przez Jadwigę Żebrok i Stanisławę Gaś.
 • 28 lutego - Walne zebranie sprawozdawcze z udziałem ks. kapelana Andrzeja Żmudki.
 • 18 marca - Udział w drodze krzyżowej ulicami Cieszyna.
 • 26 marca - Prowadzenie adoracji wielkosobotniej przy Bożym Grobie przez Stanisławę Gaś i Henrykę Pelucha.
 • 15 - 17 kwietnia - Rekolekcje zamknięte dla członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej w Ośrodku Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej.
  Prowadzący - ks. Andrzej Żmudka.
 • 18 kwietnia - Zorganizowanie projekcji przeźroczy ks. dra Andrzeja Kozubskiego pt. "Barwy Egiptu".
 • 9 - 11 września - Pielgrzymka "Śladami św. Melchiora Grodzieckiego" w 10 rocznicę jego kanonizacji.
  Trasa: Trnava - Esztergom - Budapeszt - Koszyce.
  Opiekun duchowy - ks. Stanisław Sadlik.
 • 5 listopada - Udział pani prezes Henryki Pelucha we mszy św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Bielsku - Białej z okazji jubileuszu 25 - lecia otrzymania sakry biskupiej przez ks. bp. Janusza Zimniaka.
 • 19 listopada - Dzień skupienia w bazylice Matki Bożej we Frydku poprowadzony przez ks. kapelana Stanisława Sadlika.
 • Tematyka spotkań kręgu biblijnego prowadzonego przez ks. Andrzeja Żmudkę.
  • 21 lutego - Eucharystia
  • 20 czerwca - Refleksje z podróży do Ziemi Świętej.

 • Tematyka spotkań kręgu biblijnego prowadzonego przez ks. Stanisława Sadlika.
  • 21 października - Autor i czas powstania Ewangelii św. Marka.
  • 18 listopada - Treść i budowa Ewangelii św. Marka.

 • Tematyka spotkań poświęconych encyklikom Jana Pawła II.
  • 28 października - powstania pierwszej encykliki Jana Pawła II
  • 25 listopada - "O Bogu bogatym w miłosierdzie" - druga encyklika Jana Pawła II

 • Uczestnictwo we mszy za członków Klubu i ks. kapelana w każdy pierwszy wtorek miesiąca, poprzedzone modlitewnym czuwaniem w intencji kapłanów { 4 I., 1 II, 1 III, 5 IV, 10 V, 6 IX, 4 X }
 • Udział w czuwaniu modlitewnym za zmarłego Ojca Świętego w nocy z 6 na 7 kwietnia w kościele parafialnym w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.
 • Uczestnictwo we mszach św. za zmarłego Ojca Świętego:
  • na cieszyńskim rynku - 7 kwietnia,
  • w rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym { msza św. celebrowana przez ks. bp. Janusza Zimniaka} - 7 maja,
  • na Kaplicówce w Skoczowie w 10 rocznicę wizyty apostolskiej Jana Pawła II w diecezji bielsko - żywieckiej { msza św. odprawiona przez abp. Stanisława Dziwisza} - 22 maja,
  • w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny - 7 czerwca.

 • Uczestnictwo we mszach św. w szczególnych intencjach:
  • 7 lipca - z okazji 50 - tych urodzin ks. proboszcza Satławy,
  • 24 sierpnia - w związku z pożegnaniem ks. kapelana Andrzeja Żmudki,
  • 4 września - msza św. odpustowa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego,
  • 2 października - msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Cieszyńskiej,
  • 8 listopada - w intencji śp. ks. Jana Suchanka,
  • 4 grudnia - z okazji 25 - lecia działalności Oazy w naszej parafii,
  • 6 grudnia - w intencji śp. Gustawa Fresa (msza św. odprawiona w rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym).
   Udział w wieczornych mszach św. pierwszopiątkowych w kościele parafialnym.

 • Czuwanie modlitewne w ramach "Jerycha różańcowego"
  • 13 i 14 maja - prowadzenie: Stanisława Gaś, Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha,
  • 17 i 18 czerwca - prowadzenie: Stanisława Gaś, Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha,
  • 8 lipca - prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś, Henryka Pelucha,
  • 12 sierpnia - prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś,
  • 13 sierpnia - prowadzenie : Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha,
  • 7 października - prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś, Henryka Pelucha,
  • 4 listopada - prowadzenie: Henryka Pelucha,
  • 2 grudnia - prowadzenie: Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha.

 • Kwestowanie członków Klubu Inteligencji Katolickiej w poszczególne niedziele po mszy św. w niedziele o godz. 12.00 przed kościołem parafialnym:
  • 7 stycznia - na rzecz poszkodowanych w Tajlandii,
  • 20 lutego - na misje (Brygida Matuszak, Tadeusz Kurdziel, Henryka Pelucha),
  • 24 kwietnia - na Radio Beskidzkie (Helena Siedlak, Apolonia Wypich, Tadeusz Niwiński, Henryka Pelucha),
  • 15 maja - na rzecz Kościoła za wschodnią granicą (Aleksandra Liszka, Henryka Pelucha, Tadeusz Kurdziel),
  • 30 października - na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Pakistanie (Aleksandra Liszka, Apolonia Wypich, Henryka Pelucha, Tadeusz Kurdziel),
  • 4 grudnia - na rzecz Kościoła za wschodnią granicą (Apolonia Wypich, Henryka Pelucha, Tadeusz Kurdziel).

Udział w spotkaniach i imprezach

 • 2 czerwca - konferencja naukowa " Aby byli jedno" - z okazji 10 - lecia encykliki Jana Pawła II " Ut unum sint" (Stanisława Gaś),
 • 17 czerwca - spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych w sprawie przygotowania uroczystości odpustowych ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, które odbędą się 4 września br
 • .
 • 2 września - zebranie zorganizowane przez ks. proboszcza Henryka Satławę dla przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych celem ustalenia harmonogramu spotkań poszczególnych grup; spotkania członków Klubu Inteligencji Katolickiej wyznaczono na każdy trzeci i czwarty piątek miesiąca, a poprowadzi je ks. kapelan Stanisław Sadlik,
 • 13 września - spotkanie z red. " Gościa Niedzielnego", p. Alicją Świeży - Sobel, celem podzielenia się wrażeniami z pielgrzymki na Słowację i Węgry { Maria Grzybek, Jadwiga Żebrok, Henryka Pelucha},
 • 16 października - wizyta u ks. Andrzeja Żmudki z okazji jego urodzin,
 • 26 listopada - spotkanie z ks. Andrzejem Żmudką z okazji jego imienin,
 • 3 grudnia - spotkanie prezesów H. Peluchy i T. Niwińskiego z ks. proboszczem celem omówienia spraw związanych z obchodami 25 - lecia Klubu,
 • 23 grudnia - udział Tadeusza Kurdziela i Witolda Ratajczaka w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych.
Działania programowe

 • Odbyły się 4 zebrania Zarządu.
 • Odbywały się spotkania kręgu biblijnego.
 • Zorganizowano spotkania na temat encyklik Jana Pawła II.
 • W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywały się klubowe msze św. w kościele Świętej Trójcy, a następnie w kościele św. Marii Magdaleny, poprzedzone czuwaniem modlitewnym.

Informacje o działalności Klubu

  Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
 • pw. św. Marii Magdaleny

 • pw. św. Krzyża

 • pw. św. Trójcy

 • pw. św. Jerzego

 • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice

 • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska

 • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek

 • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów

 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna

 • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek

 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.plZa Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha