logo KIK
Spis treści:


1997-1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Powrót do strony głównej

Skład Zarządu

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym dnia 22 lutego 2003 r. wybrano Zarząd w nast. składzie:
 • Henryka Pelucha - prezes
 • Tadeusz Niwiński - wiceprezes
 • Jadwiga Żebrok - sekretarz
 • Apolonia Wypich - skarbnik
 • Helena Siedlak - członek
 • Tadeusz Kurdziel - członek
 • Witold Ratajczak - członek

Aktualny stan Klubu

KIK liczy 39 osób.. Od poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
 • 2 osoby zmarły
  • śp. Tadeusz Kurdziel
  • śp. Wanda Kałusowska

 • 3 osoby wstąpiły:
  • P. Krystyna Piątek
  • P. Stefania Tomala
  • P. Marianna Tytko

 • 1 osóba zrezygnowała
Przebieg działalności

 • 28 stycznia - Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków Klubu z udziałem ks. kapelana Stanisława Sadlika.

 • 27 lutego - Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie 40 - godzinnego nabożeństwa przed środą popielcową, prowadzonej przez P. Stanisławę Gaś i P. Henrykę Peluchę.

 • 11 marca - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z udziałem ks. proboszcza Henryka Satławy i ks. kapelana Stanisława Sadlika.

 • 7 kwietnia - Udział w drodze krzyżowej ulicami miasta Cieszyna.

 • 14 kwietnia - Prowadzenie adoracji wielkopiątkowej w Ciemnicy przez p. Jadwigę Żebrok.

 • 15 kwietnia - Prowadzenie adoracji wielkosobotniej przy Bożym Grobie przez P. Mieczysławę Czupryna i P. Henrykę Pelucha.

 • 2 - 4 kwietnia - Rekolekcje zamknięte dla członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej w Pogórzu.
  Prowadzący - ks. Stanisław Sadlik.
  Temat rekolekcji: "Wiara, nadzieja i miłość".

 • 22 października - Jubileusz 25-lecia działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie
  Program obchodów:
  • Ks. dr Andrzej Kozubski - wykład pt "W poszukiwaniu rodowodu człowieka: kreacja czy ewolucja?" Uroczysta Jubileuszowa Msza św.
  • Ks. dr Manfred Deselaers - wykład pt "Teologia serca"

 • W ciągu roku odbyły się spotkania kręgu biblijnego prowadzonego przez ks. Stanisława Sadlika:
  • 17 lutego - Dane archeologiczne na temat Ewangelii św. Marka
  • 17 marca - Opis męki Pańskiej wg św. Marka
  • 21 kwietnia - Biblijne opisy Zmartwychwstania
  • 15 września - Czas powstania i autor Apokalipsy
  • 17 listopada - Apokaliptyczne listy do Kościołów
  • 15 grudnia - Apokaliptyczna wizja nieba

 • Również odbyły się spotkania poświęcone encyklikom Jana Pawła II i Benedykta XVI prowadzone także przez ks. Stanisława Sadlika:
  • 24 lutego - Encyklika o Duchu Świętym - Jana Pawła II
  • 24 marca - Encyklika Benedykta XVI - "Bóg jest Miłością"
  • 28 kwietnia - Encyklika Jana Pawła II - "Blask prawdy"
  • 19 maja - Encyklika Jana Pawła II - "Ewangelia życia"

 • Uczestnictwo we mszy św. za członków Klubu i ks. kapelana w każdy pierwszy wtorek miesiąca poprzedzone modlitewnym czuwaniem w intencji kapłanów w dniach 3.I, 7.II, 7.III, 4.IV, 5.IX, 3.X,.
  Szczególnymi były msze święte:
  • 2 maja w intencji ks. kapelana z okazji urodzin i imienin
  • 6 czerwca w intencji śp. Tadeusza Kurdziela
  • 5 grudnia w intencji śp. Wandy Kałusowskiej

 • Uczestnictwo we mszach św. w szczególnych intencjach:
  • 2 kwietnia - w kościele św. Marii Magdaleny w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,
  • 20 maja - w kościele św. Jerzego msza św. pogrzebowa za śp. pamięci Tadeusza Kurdziela - homilię wygłosił ks. kapelan,
  • 11 czerwca - w kościele św. Marii Magdaleny Msza św. prymicyjna ks. Bogusława Szwandy,
  • 20 czerwca - w kościele św. Krzyża Msza św. upamiętniająca jezuitę ks. Leopolda Szersznika celebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego,
  • 3 września - Msza św. odpustowa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie,
  • 8 października - Msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Cieszyńskiej,
  • 22 października - w kościele św. Marii Magdaleny uroczysta Msza św. z okazji srebrnego jubileuszu Klubu Inteligencji Katolickiej; przewodniczył ks. dr Manfred Deselaers; homilię wygłosił ks.dr Bogusław Steczek SJ,
  • 7 listopada - Święto Niepodległości ; msza św. za Ojczyznę, homilię wygłosił ks. Stanisław Sadlik,
  • 26 listopada - Uroczysta Msza św. w związku z Intronizacją Chrystusa Króla,
  • 6 grudnia - Msza św. odprawiona w rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym.
 • Udział w wieczornych mszach św. pierwszopiątkowych w kościele parafialnym.

 • Czuwanie modlitewne w ramach "Jerycha różańcowego"
  • 7 stycznia - od 13:00 do 14:00
  • 4 lutego - od 13:00 do 14:00
  • 4 marca - od 13:00 do 14:00
  • 1 kwietnia - od 13:00 do 14:00
  • 5 maja - od 22:00 do 23:00
  • 7 lipca - od 22:00 do 23:00
  • 4 sierpnia - od 22:00 do 23:00
  • 1 września - od 22:00 do 23:00
  • 6 października - od 22:00 do 23:00
  • 3 listopada - od 22:00 do 23:00
  • 2 grudnia - od 14:00 do 15:00

  Wszystkim uczestnikom modlitwy Jerycha różańcowego składam serdeczne Bóg zapłać.

 • Kwestowanie członków Klubu Inteligencji Katolickiej w poszczególne niedziele przed kościołem parafialnym:
  • 12 marca - na misje,
  • 17 września - na Radio "Anioł Beskidów",
  • 15 października - Dzień Papieski na fundusz stypendialny,
  • 10 grudnia - na rzecz Kościoła za wschodnią granicą,
  • 15 czerwca - Boże Ciało : na odnowienie pomnika na Górnym Rynku,
  • 19 listopada - liczenie wiernych przed mszą świętą.

  Za udział w kwestowaniu oraz liczeniu wiernych dziękuję następującym członkom Klubu: Apolonii Wypich, Mieczysławie Czuprynie, Blance Kuczerze, Brygidzie Matuszak oraz dr Tadeuszowi Niwińskiemu.

Udział w spotkaniach i imprezach

 • 28 marca - udział delegacji Klubu w składzie: Jadwiga Żebrok, Stanisława Gaś, Henryka Pelucha i Tadeusz Kurdziel w pierwszym Kongresie Akcji Katolickiej przy parafii św. Elżbiety,
 • 18 maja - spotkanie prezes Henryki Pelucha i p. Stanisławy Gaś z ks. prob. Ignacym Czaderem w Ośrodku Rekolekcyjnym w Pogórzu,
 • 29 maja - udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu w Ratuszu przed wyborami do samorzadów,
 • 17 czerwca - - spotkanie Henryki Pelucha i dr Tadeusza Niwińskiego wraz z małżonką z ks. prob. Karolem Tomalą w Zaborzu w celu zaproszenia Księdza do udziału w jubileuszu Klubu,
 • 8 września - - udział prezes Henryki Pelucha w spotkaniu zorganizowanym przez ks. Proboszcza dla przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych,
 • 12 września- - udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu w ratuszu w sprawie dalszych przygotowań do kampanii wyborczej Wspólnoty dla Cieszyna,
 • 9 października - - udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu Wspólnoty dla Cieszyna,
 • 23 grudnia - udział prezes Henryki Pelucha i p. Witolda Ratajczaka w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych.

Działania programowe

 • Odbyły się 4 zebrania Zarządu.
 • Odbywały się spotkania kręgu biblijnego.
 • Odbywały się spotkania na temat encyklik Jana Pawła II i Benedykta XVI.
 • W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywały się klubowe msze św.
Informacje o działalności Klubu

  Harmonogramy z planem działalności na poszczególne miesiące umieszczane są w nast. Kościołach Cieszyna:
 • pw. św. Marii Magdaleny

 • pw. św. Krzyża

 • pw. św. Trójcy

 • pw. św. Jerzego

 • pw. Miłosierdzia Bożego - Cieszyn Kalembice

 • pw. Opatrzności Bożej - Cieszyn Pastwiska

 • pw. N.M.P. Cieszyn Bobrek

 • pw. Wniebowzięcia N.M.P. - Klasztor OO. Bonifratrów

 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Cieszyn Krasna

 • pw. św. Elżbiety - Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze SS. Boromeuszek

 • strona internetowa: http://cieszyn.kik.opoka.org.plSprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 24 marca 2007 roku.

Za Zarząd:
prezes - Henryka Pelucha